Uxmal

Uxmal (Mexiko)

Památkou na americké Indiány není jen Tenochtitlán nebo Macchu Picchu. Na území dnešního Mexika se totiž nachází někdejší kvetoucí město – Uxmal. To mělo ještě pár století před příchodem španělských dobyvatelů v době svého největšího rozkvětu až 25 tisíc obyvatel, ale conquistadoři tu našli prakticky už jen opuštěné sídlo. Možná i proto se tu vše tak krásně dochovalo a neskončilo jako bojiště Španělů a indiánských domorodců doslova v troskách. Zub času se sice podepsal, ale stále je tu co obdivovat.

Uxmal byl pravděpodobně založen v šestém nebo sedmém století a stal se jedním z největších mayských sídlišť na území dnešního poloostrova Yucatán. Na začátku desátého století ale přišla krutá sucha a postupně se zdejší populace přesunula jinam, a to i proto, že se začalo vylidňovat i blízké Chichen Itzá.

A co zajímavého můžeme v Uxmalu spatřit? Turisticky vůbec nejatraktivnější stavbou je takzvaná Kouzelníkova pyramida – Casa del Adivino. Ta je vysoká 39 metrů a podle pověstí byla postavena za jedinou noc, právě již zmíněným kouzelníkem. Ve skutečnosti se ale stavěla hned několik staletí.

Důležitým pro chod celého středověkého města byl i Palác vládce (Palacio del Gobernador), jehož průčelí dosahuje stometrové délky a rozkládá se na více než 1200 metrech čtverečních. To, že měli Mayové i smysl pro sportovní aktivity, dokazuje hřiště Juego de Pelota. Někdejší vojenská akademie (nebo škola plná mudrců?) pak stála na místě, kterému se dnes říká Dvůr jeptišek (Cuadrángulá de las Monjas). Zajímavou stavbou je pak i takzvaná Velká pyramida (La Gran Pirámide).

Uxmal je samozřejmě zapsán na seznamech UNESCO, společně s guatemalským městem Tikal, nedalekým Chichen Itzá, CaracolemBelize nebo Palenque, nacházející se u dnešních hranic Mexika a Guatemaly patří bezesporu k největším architektonickým odkazům, které mayská kultura zanechala dnešnímu světu.

11.5.2014