Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny (Česká republika)

Zveme vás na východ České republiky prohlédnout si zdejší zajímavé hrady a zámky. Ještě jste tu nebyli? Chyba! Východní Čechy, Morava i Slezsko totiž skýtají neuvěřitelná historická a přírodní dědictví, stačí se jen rozhlédnout kolem. Jako příklad lze uvést zámek Opočno, zámek Bučovice, Rosice, hrad Hukvaldy, zámek Úsov nebo zámek Velké Losiny. A právě tam se v následujícím textu podíváme podrobněji.

Velké Losiny leží poblíž Šumperka ve stejnojmenném okrese, na rozhraní východních Čech a Slezska. Na místě původní zdejší středověké vodní tvrze vyrostl v šestnáctém století renesanční zámek, kterou získal do vlastnictví významný moravský šlechtický rod Žerotínů. Protože gotická tvrz těmto pánům rychle přestala vyhovovat, a v první polovině šestnáctého století iniciovali renesanční přestavbu.

Pro úplnost dodejme, že Žerotínové stojí i za stavbou zdejší slavné papírny a Jan Mladší ze Žerotína se zasloužil i o výstavbu velkolosinských lázní. Ale teď již k samotnému zámku. Svědectví života zdejších obyvatel se nám dochovalo v takřka nezměněné podobě: v honosném sídle dodnes můžeme obdivovat renesanční výbavu interiéru – nábytek, obrazy, gobelíny a další cennosti, a rovněž venkovní výzdobu: fresky, sgrafita, a samozřejmě arkády inspirované antickými sloupy. V počátcích existence luxusního zámku stavbu navíc obklopovaly rozsáhlé parky a zahrady ve stylu francouzské elegance.

Zdánlivě idylická historie má však i svou temnou stránku. Na to, co se ve Velkých Losinách odehrávalo v průběhu sedmnáctého století, není žádný ze zdejších obyvatel pyšný. Zámek Velké Losiny je totiž neblaze proslulý procesy s čarodějnicemi. Jejich nemilosrdná brutalita se stala inspirací mnoha uměleckých děl (především knižních a filmových), nicméně stín více než padesáti upálených mužů a žen leží na zámku Velké Losiny dodnes. Paradoxně však i díky tomu přitahuje množství zvědavých turistů.

3.4.2016