Zámek Duchcov

Zámek Duchcov (Česká republika)

Místo, kde prožil poslední chvíle svého života bájemi opředený italský dobrodruh Giacomo Casanova. Zámek Duchcov pamatuje už sedm století, pánové tu byli Lobkovici i Valdštejnové, baroko je tu znát doslova na každém kroku. Se samotným zámkem sousedí kostel Zvěstování Panny Marie v ryze barokním stylu, vystavěn byl pod taktovkou Marca Antonia Canevalle na místě někdejší renesanční církevní stavby. Jednolodní kostel nabídne několik nádherných soch nebo mramorové náhrobníky z 16. věku.

Samotný zámek je dílem italského mistra, na stavbě se totiž podílel architekt Ulrico Aostalli de Sala (známý také jako Oldřich Avostalis), jenž má na svém kontě i kapli svatého Vojtěcha poblíž Pražského hradu, ale také zámek v Litomyšli. Trojkřídlá budova zámku pochází z úprav na začátku osmnáctého století, skutečnou dominantou zámku je i jeho Knížecí zahrada, která se rozprostírá před severním křídlem. Kašna, okrasné jabloně, popínavé růže a Braunova plastika bohyně Niké, co více dodat k uměleckému dojmu?

Osmnácté století znamenalo rozkvět nedalekých Teplic, do místních lázní jezdilo i mnoho slavných umělců a podobně na tom byl i Duchcov. Zdejší anglický krajinářský park patří ke skvostům, fasáda zámku má klasicistní vzhled, který mu dodali v devatenáctém století Valdštejnové. Bohužel, zámecký areál byl poškozen v posledních dnech války, požáru neunikl ani zámecký kostel, v němž byl takřka kompletně zničen interiér. Rekonstrukce od šedesátých let minulého století ale slavila úspěch, dnešní Duchcov má turistům rozhodně co nabídnout a je to tak i díky krásnému zámku. Už skoro dvě desetiletí si tu můžete prohlédnout expozici věnovanou životu Giacoma Casanovy, který zde na sklonku života pracoval jako knihovník. Jak si ale sám postěžoval v pamětech, život ho tu netěšil.

29.12.2021