Hrad Košumberk

Hrad Košumberk (Česká republika)

V okrese Chrudim najdeme mnoho zajímavých památek. Mezi nejzajímavější a nejnavštěvovanější místa patří zřícenina hradu Košumberk, ležící na stejnojmenném kopci. Jedná se o gotický hrad původem ze čtrnáctého století, jehož součástí je také zachovalá budova purkrabství.

Původ hradu bývá nejčastěji zasazován do období kolem roku 1300. Nejpozději roku 1312 už hrad prokazatelně stál, protože jsou o něm první písemné zmínky. Koncem století patřil hrad rodu pánů z Chlumu, kteří mu vtiskli pozdně gotickou tvář. Zhruba o 200 let později došlo k požáru, který hrad zdevastoval. Při obnově už ale bylo hleděno na moderní trendy, proto byl k hradu přistavěn renesanční zámek. Velkou ránu uštědřila hradu třicetiletá válka. Celý komplex připadl koncem 17. století řádu jezuitů, kteří zde působil až do svého zániku. Od konce 18. století byl pak hrad neobývaný a chátral.

Na počátku 20. století byla zřícenina zakonzervována, aby se uchovala i pro další generace. V současnosti zde můžeme najít zbytky základů někdejší věže, torzo vnějších zdí a opevnění a také bránu. Vše můžeme vidět v doprovodu průvodce.

S hradem se pojí i zajímavá pověst z období husitských válek. Původní vlastníci, rod Slavatů z Košumberka, byli zastánci husitství. Janu Žižkovi pomáhali i při jeho válečných výpravách. Při jedné z nich však prázdný hrad obsadila vojska krále Zikmunda. To si ale Slavatové nenechali líbit a spolu s Žižkou vymysleli plán – jeden z vojáků pronikl v přestrojení dovnitř, ujistil žoldáky, že armáda Slavatů vzdala svůj boj, a ti pak začali mohutně oslavovat. Jakmile usnuli, vpustil převlečený voják své druhy dovnitř…

V nedalekém okolí se nachází také hrad Kunětická hora, který je také možné navštívit. Milovníci zřícenin by ale neměli vynechat ani hrad Lichnice či o něco vzdálenější zříceninu hradu Litice.

1.3.2017