Zámek Bučovice

Zámek Bučovice (Česká republika)

Morava a Slezsko jsou plné zajímavých hradů a zámků. Až budete mít někdy cestu kolem, udělejte si výlet na některé z nich. Namátkou můžeme jmenovat zámek Rosice v okrese Brno-východ, Kravaře poblíž Opavy či zámek Bučovice. Dva prvně jmenované nejsou příliš známé, ale o to zajímavější. Následující řádky se zaměří na třetí z nich, a sice zámek Bučovice. Pokud bychom ho měli zařadit geograficky s použitím výše uvedených příkladů, pak se nachází o něco jižněji, blíže k zámku Rosice, konkrétně v okrese Vyškov východně od jihomoravské metropole.

Bučovický zámek najdete přímo v centru města, podle něhož dostala stavba svůj název. Stojí zde posledních čtyři sta let, postaven byl na popud bohatého moravského šlechtice Jana Šembery z Boskovic. Ten usiloval o to, aby renesanční skvost obdržel ty nejkvalitnější charakteristiky, a tak jeho stavbu vložil do rukou italských mistrů architektů a stavitelů. V duchu tehdejšího stylu se inspirovali antickou architekturou a vtiskli Bučovickému zámku podobnu připomínající starořecké chrámy.

Fasáda je zdobena arkádami lemovanými štíhlými sloupy a se zdobenými hlavicemi a bohatě umělecky ztvárněnými podstavci. Jednoznačnou dominantou zámeckého nádvoří je potom manýristická barokní kašna, kterou nechal postavit Maxmilián z Lichtenštejna, tehdejší majitel zámku (převzal Bučovice od šlechtice Šembery; pro úplnost dodejme, že v majetku Lichtenštejnů se zámek nacházel po následující desetiletí).

Osm a půl metru vysoký vodotrysk zdobí profesionálně zhotovené sochy znázorňující symbiózu dračích hlav a mořských panen. Kašna byla po dlouhé době nefunkčnosti opravena až na počátku jednadvacátého století a do provozu slavnostně uvedena teprve nedávno, v dubnu 2014. Od roku 2001 jsou Bučovice zapsány na seznam národních kulturních památek České republiky.

21.2.2016