Národní divadlo v Praze

Národní divadlo v Praze (Česká republika)

Národní divadlo se dočkalo svého slavnostního otevření 11. června 1881, naplnil se tím dlouholetý sen českých národních obrozenců. Skládala se na něj celá země a trochou do mlýna přispěli i čeští šlechtici nebo sám císař pán František Josef I. Jedná se o budovu v novorenesančním stylu, která je jednou z největších dominant celé Prahy, role architekta byla svěřena Josefu Zítkovi – a ten odvedl zajisté precizní práci.

Budova Národního divadla prošla několika náročnými rekonstrukcemi, poprvé po velkém požáru dva roky po slavnostním otevření. Ta poslední proběhla v sedmdesátých letech minulého století, kdy byl zmenšen celkový počet sedadel na 986, vybudována byla i takzvaná Nová scéna, která se dočkala otevření v roce 1983. Samotné divadlo je 26 metrů vysoké a oplývá téměř dech beroucí akustikou.

V jeho interiéru najdeme ukázky umění Mikoláše Alše, Františka Ženíška či Josefa Václava Myslbeka. Aleš a Ženíšek jsou například autory několika maleb ve foyeru na prvním balkoně, zmiňme na tomto místě například Alšovy lunetové obrazy s vlastivědnou tématikou. Na portálu boční fasády najdeme dvě sochy od Myslbeka – nesou název Zpěvohra a Činohra. Strop Národního divadla pak zdobí Ženíškovy malby, které představují alegorii jednotlivých odvětví umění (nesou názvy Tanec, Mimika, Lyrika, Epika, Hudba, Malířství, Sochařství a Architektura).

Pokud budete mít zájem, do Národního divadla nemusíte jet jen na konkrétní divadelní kus či baletní vystoupení. Existuje totiž také možnost skupinových prohlídek (i během víkendu), stačí se jen předem objednat.

Národní divadlo je samozřejmě na seznamu národních kulturních památek, najdete jej na Praze 1. V současné době se zde koná pravidelně pestré spektrum uměleckých představení, nechybí díla Janáčka, Verdiho, Shakespeara, Goldoniho, Prokofjeva, Čajkovského, Dvořáka, Smetany či Bizeta.

Když už se vydáte na výlet do Prahy, nezapomeňte v rámci návštěvy Středočeského kraje zavítat i na hrady Karlštejn či Křivoklát, jejichž prohlídka je rovněž z hlediska obecné vlastivědy poměrně důležitá.

26.7.2014

Booking.com