Zámek Dačice

Zámek Dačice (Česká republika)

Na samém jižním cípu České republiky, v okrese Jindřichův Hradec, leží sedmitisícové město Dačice. Protože zároveň tvoří nejjižnější nejzápadnější cíp Moravy, mohou se pyšnit poměrně zajímavou geografickou lokalizací. A v samotném centru města, jak už to tak bývá, najdeme zámek – rozdělen na dvě části, Starý a Nový, oba podobně zajímavé a rozhodně stojící za vidění.

Jak název napovídá, dačický starý zámek spadá historicky o něco dále do minulosti než ten nový. V tomto případě se jedná o renesanční stavbu z let 1572-1579, o jejíž výstavbu  se zasloužil stavitel Albrecht Krajíř z Krajku se svou manželkou. Zámek sloužil jako sídlo šlechtě, která se do něj mohla přestěhovat z původního sídla – staré tvrze stojící nedaleko. Již nedlouho po dokončení stavby starého zámku však vyvstala potřeba jej opět o něco rozšířit a tak v roce 1591 vyrostl v Dačicích zámek další, dnes známý jako nový. Starý zámek začal sloužit pouze jako správa panství, dnes se v něm nachází sídlo radnice a městského úřadu.

Vraťme se však k novému zámku. Jeho dnešní podoba je klasifikovaná jako empírová a pochází z roku 1831, již jsme však zmínili, že samotná výstavba je o necelých 300 let starší. Stavitelem byl stejný autor jako v případě starší budovy, tedy Albrecht (Oldřich) Krajíř z Krajku. Z jeho rukou přešel zámek pod správu nejrůznějších šlechtických rodů a majitelé se střídali až do dvacátého století. Po roce 1945 přišlo znárodnění, tedy stejný osud, který potkal celou řadu dalších českých hradů a zámků – namátkou zmiňme zámek Vizovice nebo zámek Rosice. V současné době se v prostorách dačického zámku nachází Městské muzeum a galerie Dačice, zámek je památkově chráněn a samozřejmě zařazen na seznam Národních kulturních památek.

27.9.2016