Střelniční věž ve Znojmě

Střelniční věž ve Znojmě (Česká republika)

Husitské války byly hodně kruté, obě strany si nedarovaly ani píď země a bojovaly spolu na život a na smrt. Vypálené vesnice, tu husity, tu katolíky, byly celkem běžným chlebem první třetiny patnáctého století, a právě v této době vyrostla ve Znojmě Střelniční věž. V dnešní době prošla rozsáhlejší rekonstrukcí, takže připomíná původní vzhled, a kromě toho je cele přístupná veřejnosti. Zkusíte si také prohlídkový okruh s výhledem na krásné Znojmo?

Pozor, nejvýše dvacet lidí na jednu prohlídku

Prohlídky jsou k dispozici každý den v půl desáté ráno nebo půl čtvrté odpoledne. Nejvyšší možný počet turistů na jednu prohlídku je dvacet lidí. Dlouhou dobu byla věž kvůli opravám nepřístupná (začalo se v roce 2013), takže musíme být vděční i za tohle. Otevřeno je standardně mezi dubnem a říjnem, gotický systém opevnění si budete moci prohlédnout i v interiéru. Původně šlo o stavbu, která měla sloužit na obranu bohatého města proti husitskému obléhání, později se ale dostavilo spíš turecké nebezpečí, takže došlo k dalším úpravám. Nakonec, i na stavbě samotné je vytepán rok 1513, kdy bylo třeba jisté modernizace.

Stačilo jen připravit ručnici ve střílně, dávat si dobrý pozor, kam se míří a tlusté obranné zdi už střelce chrání před další odvetou – teorie je na pohled velmi jednoduchá, reálná praxe by jistě moderního Středoevropana spíš vyděsila k smrti. Vstupné je spíš symbolické, dvacet korun pro dospělou osobu a děti s penzisty dostanou čtvrtinovou slevu. Bohužel, věž od osmnáctého století spíše strádala nezájmem města Znojma, využívala se jako noclehárna pro chudé i skladiště, naštěstí se ji podařilo zachránit. Nahlédněte i na Vlkovu věž, kapli svatého Václava nebo Znojemský hrad!

18.11.2020

Booking.com