Znojemský hrad

Znojemský hrad (Česká republika)

Otevřeno je od konce dubna do začátku října, zváni jsou jednotlivci se zájmem o historii i rodiny s dětmi. Znojemský hrad je dnes už zámkem, památka na něj ale sahá až do jedenáctého století a zdejší pevnost posloužila i pro efektivnější obranu před tureckým nebezpečím, zejména pak v sedmnáctém věku. Hradní komplex bychom našli na západním okraji Znojma, součástí je pak rotunda svaté Kateřiny, jedna z nejznámějších českých sakrálních památek. Ostatně, na místě dnešních staveb lze doložit osídlení až šest tisíc let nazpátek, což naznačuje příznivou polohu.

V osmnáctém století přišla barokní přestavba

Rozsáhlá barokní rekonstrukce v osmnáctém století mohla předznamenat nové slavné časy komplexu, ale bohužel – po smrti hraběte Josefa z Deblína propadl zámek císaři a ten tu zřídil jen kasárna, později zde město mělo alespoň své muzeum.  Od sálu předků po galerii habsburských vladařů, Znojmo má v interiéru této stavby svou největší pýchu. Prohlédnout si můžete také stálou výstavu „Z dějin Znojemska“, která dokumentuje všechny epochy od pravěku po současnost. Hradní podzemí? Ale samozřejmě, stejně tak i výstava loveckých zbraní nebo například starých tisků a dobových řemesel. Nechybí ani empírový hudební salon s klavírem, pro dokreslení atmosféry.

Znojemský hrad se tyčí jako elegán nad protékající Dyjí, kdysi se mu říkalo „Znojem“ a setkávala se zde řada pomazaných a korunovaných hlav. Samozřejmě je však pravdou, že Znojmo není jen a pouze o hradu nad řekou, ale nabízí ještě mnohem více krás. Střelniční nebo Vlkova věž, stejně jako kaple svatého Václava, však určitě potěší nejen milovníky minulých staletí. Ve Znojmě je také proslulé podzemí s více než dvaceti kilometry chodeb a uliček.

16.10.2019

Booking.com