Kaple svatého Václava ve Znojmě

Kaple svatého Václava ve Znojmě (Česká republika)

Dvoupatrová kaple, kde to opravdu žije kulturou – koncerty a výstavy si zde jen podávají dveře. Znojmo samozřejmě nabídne spoustu krás, začít můžeme už ve spletitém podzemí, kde se možná budete i trochu bát (ale jen do doby, než zjistíte, že se tu skladovalo ve velkém víno). Kaple svatého Václava stojí na svém místě již od první poloviny šestnáctého věku. Název je zřejmý každému, kdo se dostane ke vstupnímu průčelí – plastika patrona českých zemí je jasně nápadná už na první pohled. Mimochodem, když vejdete dál, čeká na vás další unikát. Vladislavská kroužená klenba je tak jedinečná, že druhou podobnou už nenajdete po celé Moravě!

Majitelé se tu střídali, v minulém století sloužila kaple pravoslaví

Evangelíkům, katolíkům i pravoslavným, ale i českým bratříkům – kaple svatého Václava posloužila snad všem křesťanům, kteří kdy na jihu Moravy žili. Je hned vedle kostela svatého Mikuláše a hledali bychom ji tím pádem na náměstí, nesoucí také jméno tohoto proslulého světce. Dnešní podobu má kaple z roku 1521, kdy se dočkala částečné rekonstrukce, postavena byla o desetiletí dříve, zasloužila se o to jistá Kateřina z Bučic, vážená to znojemská měšťanka.

Horní kaple patří svatým Anně a Kateřině, dolní pak svatému Martinovi a postavena byla o něco později než zbytek interiéru, alespoň to naznačuje dobová architektura. Pravidelně se zde pořádají kulturní akce, takže kromě bohoslužeb to tu opravdu žije. Klasická dvouposchoďová kaple s pětibokým závěrem, jakých je v českých zemích opravdu hodně. Mimochodem, když se řekne Znojmo, připomeňte si také Znojemský hrad, Střelniční nebo Vlkovu věž. Rozhodně je tady co obdivovat, takže si naplánujte příjemný výlet!

7.6.2020

Booking.com