Klášter Vyšší Brod

Klášter Vyšší Brod (Česká republika)

České republice se nachází pouze jediný mužský cisterciácký klášter. Navštívit ho můžeme ve Vyšším Brodě v jižních Čechách, nedaleko lipenské přehrady.

Už jen tahle atraktivní lokalita by pro nás měla být dostatečnou motivací, abychom se na jih Čech vypravili a strávili zde třeba několik dní. Málokterý region v České republice je tolik nabitý historickými pamětihodnostmi, jako právě zdejší oblast. Na své si zde přijdou především milovníci hradů a zámků: naleznete zde třeba zámek Hluboká nad Vltavou, zámek Kratochvíle, zříceninu hradu Rábí, nebo proslulé a turisticky velice oblíbené město Český Krumlov, jehož historické jádro se pyšní zápisem na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Celou řadu místních památek v dávných dobách držel ve vlastnictví rozsáhlý, bohatý a vlivný rod Rožmberků.

Vraťme se ale do Vyššího Brodu…

Chceme-li se pídit po minulosti a okolnostech založení zdejšího opatství, je třeba vypravit se na dlouhou cestu napříč staletími. Zavede nás až do roku 1259: právě tehdy byl položen základní kámen kláštera a zasloužil se o to Vok I. Z Rožmberka, příslušník výše zmíněného rodu. Klášter byl původně zamýšlen jako nekropole pro rodové příslušníky, a skutečně zde hned několik desítek významných rožmberských osobností nalezlo místo svého posledního odpočinku.

V areálu kláštera Vyšší Brod stojí klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho význam spočívá například v tom, že je zde uložen tzv. Závišův kříž – raně středověký relikviářový kříž vyrobený ze zlata a posázený drahokamy.  Hned po českých korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura je považován za nejcennější zlatnickou památku u nás.

24.1.2017