Radnice v Olomouci

Radnice v Olomouci (Česká republika)

Žádná návštěva města Olomouc by se neměla obejít bez zavítání na místní Horní náměstí, na kterém stojí starobylá olomoucká radnice. Ta je unikátní stavbou v gotickém stylu, která dodnes slouží svému účelu.

Stavba radnice byla povolena roku 1378. Teprve v roce 1411 však začala získávat své prvotní obrysy. Tehdy získalo město konečně plná městská práva včetně možnosti pořádat trhy. Počátkem patnáctého století tedy na místě vyrostla napřed dřevěná stavba. Veškeré stavební práce ale byly zastaveny počátkem husitských válek, protože peněz nebylo nazbyt a musela se financovat armáda. Kamenná radnice tak začala vznikat až roku 1420 a dokončena byla až roku 1443.

Sporným bodem v historii radnice je místní orloj, který zde podle ústních pramenů stojí už od roku 1420. První písemné zmínky o jeho existenci však přichází až o celých sto let později. Místnost, ve které dnes stojí, byla postavena při rekonstrukci roku 1474.

Poté byla budova téměř netknutá až do počátku dvacátého století. Výjimkou budiž počátek sedmnáctého století, kdy byla současná věž zvýšena do výše 75 metrů.

Hlavním tahákem je u této budovy jednoznačně orloj. Legendy o jeho zbudování jsou podobné legendě o pražském orloji, včetně pověsti o oslepení jeho tvůrce. Je však jasné, že v průběhu let procházel četnými úpravami, a to jak funkčními, tak vzhledovými. Velkou ránu mu uštědřil konec druhé světové války, kdy byl zasažen granátem. Zpět do života ho uvedla až rekonstrukce podle Karla Svolinského, dokončená roku 1955. Poukážeme také na dnes už úsměvný fakt, že kalendárium orloje je poplatné době své rekonstrukce, a tak ukazuje narozeniny např. Gottwalda či Stalina.

V okolí můžete navštívit i další památky, například hrad Bouzov či zámek Přerov, kde si můžete vychutnat i komentované prohlídky.

20.2.2018