Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk (Česká republika)

Rožmberští velmoži patřili v rámci Království českého k nejuznávanějším a není tedy divu, že za sebou zanechali pestrou směsici památek, které odkazují na jejich někdejší slávu. Jedním z takových míst je oblíbená turistická destinace, v níž se odráží jméno významného jihočeského rodu. Hrad Rožmberk byl vystavěn v třináctém věku, poprvé je v pramenech zmiňován v roce 1250 a na prahu čtrnáctého století se stává hlavním sídlem těchto pánů. Později v běhu dalších generací ještě několikrát změní majitele, dnes jej vlastní stát a ten se stará o to, aby měli turisté dveře otevřené.

Čekají na vás čtyři návštěvnické okruhy

I když jsou zámek Český Krumlov a klášter Vyšší Brod neméně zajímavé architektonické skvosty, pojďme se nejprve blíže podívat právě na hrad Rožmberk. Nabídne v současnosti čtveřici návštěvnických tras, kde uvidíte i obrazy shromažďované pozdějšími majiteli, tedy rodem Buquoyů. Původní hrad byl samozřejmě značně upraven, přestavěn v renesančním a později i novogotickém duchu, dochovalo se z něj tedy poměrně málo – jen kamenná hláska, které se přezdívalo také Jakobínka. Právě touto věží vede čtvrtý z návštěvnických okruhů, číslo tři je pak věnované hrdelnímu soudnictví a návštěvníci se tedy dozvědí, jakou práci vykonával kat a kolika způsoby se při výslechu na přelomu středověku a novověku mučilo.

Podívat se můžete i do soukromých pokojů, kde uvidíte noblesu šlechtického sídla, a to z doby kolem poloviny devatenáctého století. Hrad Rožmberk prošel pestrou historií, kromě Petra Voka jej vlastnil i Jan Zrinský a zmínit můžeme i zástupce dalšího mocného rodu, kterým byli Švamberkové. Buqoyové vlastnili hrad až do konce druhé světové války, i když jejich sídelní rezidencí byly nedaleké Nové Hrady. Poté přicházejí ke slovu Benešovy dekrety a hrad přechází pod státní správu, podobně jako řada dalších památek.

3.10.2023