Zámek Holešov

Zámek Holešov (Česká republika)

Jedna z nejznámějších raně barokních staveb svého druhu u nás, Zámek Holešov na Kroměřížsku, je místem konání četných kulturních a společenských akcí. V době výstavby zámku byla založena také okrasná zahrada francouzského typu, kde najdete rozlehlé bazény, aleje plné desítek stromů a květinové záhony. Zámecké sály sice nemají žádný mobiliář, nicméně jejich výzdoba je přesto úchvatná. Zámecká kaple, sklepení, toho času sloužící jako hudební klub, štuková výzdoba a stropní malby s výjevy z antické mytologie, to vše zkrátka má něco do sebe.

Původní holešovské sídlo feudálních pánů má středověké kořeny, první písemný záznam pochází z poloviny třináctého století. Za husitských válek byla malá tvrz pobořena, ale záhy poté dali páni ze Šternberka stavět novou, obklopenou vodním příkopem – v areálu dnešního zámku už ale i na tuto stavbu, ohlodanou zubem času, poukazuje jen hodně málo.

V sedmnáctém století se na místě původního zámku zbudovala nová stavba, kterou si vzal pod svou taktovku Filiberto Luchese. Měšec Jana z Rottalu byl prakticky bezedný, za majetek získaný z vysokých politických funkcí investoval tento šlechtic do radikální přestavby zámku, který byl hodně poškozen švédskými vojsky v letech 1643 a 1645. S 250 tisíci zlatými v kapse se to udělalo vlastně snadno… :-)

Zámecký park má na dva a půl tisíce okrasných a tisíc ovocných stromů, zabírá plochu celých 130 hektarů, přilehlá obora je ještě jednou tak veliká. Na procházku je přeci jen dobře si vyhradit odpoledne. A co dalšího můžeme vidět v nedalekém kraji? Je to třeba křesťanské poutní místo s klášterem ve Velehradě, ale také hrad Lukov, jenž je toho času romantickou zříceninou opravovanou mnoha nadšenci. A dál? Za zmínku stojí určitě i barokní arcibiskupský zámek v Kroměříži.

20.8.2017