Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice (Česká republika)

Zámek Buchlovice byl postaven urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským jako galantní dar jeho manželce Anežce Eleonoře, která pocházela z italského rodu Collone, nedaleko stojící hrad Buchlov pro ni byl údajně moc chladný a nepohodlný. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 a byla dokončena roku 1707.

Výstavba zámku byla původně zamýšlena v italském stylu villa rustica, jak navrhl první architekt František Antonín Grimm, tudíž venkovní zámek spíše s hospodářskou funkcí, jehož nádvoří by obklopovaly utilitární budovy. Druhá stavební etapa tohoto zámku však přinesla změny původní koncepce. Projekt se zcela přehodnotil a směřovalo se k vytvoření typu villa suburbana, ovšem ani tento návrh nebyl zcela konečný. Brněnský zednický mistr Mořic Grimm vytvořil několik plánů, je ovšem velice pravděpodobné, že skutečným autorem plánů nebyl on.

Jméno autora definitivních plánů ovšem dodnes není přesně známé. Je ovšem jasné, že tento autor vycházel z nejaktuálnějších barokních trendů a vzorníkové literatury a byl orientován na vídeňské prostředí.

V roce 1794 však nechala hraběnka Anežka Eleonora z Petřvaldu zámek upravit ze své vrcholně barokní podoby, změnila se okolní zahrada včetně interiérů zámku, do těchto úprav se angažoval brněnský sochař Ondřej Schweigl.

Přelom 19. A 20. století představoval poslední etapu stavebního vývoje tohoto zámku. Stavba byla upravena do novobarokního stylu, tehdejší majitel zámku Leopold II. Berchtold povolal vídeňského architekta Otmara Leixnera a uherskohradišťského stavitele Dominika Feye.

Zámek Buchlovice leží přibližně 11km od Uherského Hradiště. Za zmínku stojí také zámek Kroměříž a zámek Chropyně, které se nachází ve Zlínském kraji stejně jako Buchlovice a leží nedaleko od sebe.

2.4.2017