Hrad Litice

Hrad Litice (Česká republika)

Na samém okraji kraje pardubického, na vysokém kopci nad obcí Litice nad Ohří, se nachází stejnojmenný gotický hrad. Tato starobylá stavba je dnes díky svému špatnému stavu bohužel nepřístupná veřejnosti.

V pozdním přemyslovském období, na konci třináctého století, byl pravděpodobně založen královský hrad Litice. Vůbec první písemná zmínka pochází z roku 1304, kdy je doloženo, že Václav II. tento hrad vyměnil za jiné panství. Za panování Jana Lucemburského byl hrad opět zastaven, ale jeho syn Karel IV. ho později vykoupil zpět. Rozkvět zažil hrad za Jiřího z Poděbrad, kterému hrad Litice přišel jako velmi dobré strategické místo.

Později však hrad velmi často střídal majitele, ať už to bylo v důsledku častých úmrtí, nebo ještě častěji kvůli zhýralosti tehdejších šlechticů, kteří často a rádi dávali hrady do zástavy, aby si mohli dovolit okázalé kratochvíle. V roce 1562 byl osud hradu de facto zpečetěn, když byl prodán Mikuláši z Bubna. Ten si mnohem více oblíbil nově vybudované zámky, a tak hrad začal chátrat.

Na konci sedmnáctého století už byl hrad zcela vybydlený, ovšem základní údržba byla stále prováděna, protože se počítalo s jeho strategickým využitím v případě války. Osmnácté století už ale znamenalo definitivní zkázu i pro dosud funkční části hradu Litice. V devatenáctém století pak začaly probíhat vůbec první pokusy o záchranu, které však byly dokonány až kolem roku 1935.

Hrad Litice je v současné době uzavřen pro veřejnost a probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která by měla prodloužit životnost této dlouho zanedbávané památky. Nevěšte ale hlavu, okolí nabízí i jiná krásná místa. Jmenovat můžeme například zříceninu hradu Košumberk, případně zámek Pardubice či nedaleký zámek Letohrad. Zajímavou podívanou pak skýtá i zámek Litomyšl.

23.4.2017