Stará radnice v Brně

Stará radnice v Brně (Česká republika)

Že jsou sakrální stavby v českých městech poměrně staré, vědí asi všichni. Ale fakt, že jim zdatně konkurují i ty světské, je skutečně zajímavý – a v Brně to dokazuje třeba Stará radnice, v jejíž zdech se scházela městská rada poprvé v roce 1343. Samozřejmě, tehdejší podoba se dochovala jen zčásti, v běhu staletí se budova mnohokrát rekonstruovala a velké poškození utrpěla například během vleklého švédského obléhání za třicetileté války. Rekonstrukce trvala i po většinu dvacátého století, ale práce se vyplatily – radniční věž vysoká 63 metrů je jednou z dominant Brna. Když vám nebude vadit 173 schodů, klidně se z ní rozhlédněte po kraji…

Výstavy, koncerty, kulturní život tady jen kvete

Brněnské kulturní centrum má v této budově své oficiální sídlo, a to znamená jediné – občas se tu pořádá nějaký komorní koncert, jindy jsou k mání výstavy, turisté se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Pro veřejnost jsou otevřeny i další místnosti, mimo jiné Křišťálový sál nebo Ernův sál. V průjezdu v přízemní části se můžete pokochat symbolem města – drakem (ale nebojte, vždyť je to vlastně obyčejný krokodýl…).

S brněnskou radnicí se pojí několik pověstí, mimo jiné i o strašlivém drakovi, jenž týral obyvatele města a ti se jej důmyslně zbavili pomocí nehašeného vápna. Podobně zvláštní pověst se pojí i s obdobím husitských válek, kdy kališníci oblehli Brno, ale šašek císaře Zikmunda zamezil spiknutí s cílem město obsadit zevnitř, zradou některých radních. Hlava jednoho z nich má zdobit Mečovou ulici, neboť stihla mezitím zkamenět, ale celá věc se má docela jinak – je to jen maskaron, tedy plastika připomínající lidskou tvář. V Brně nezapomeňte ani na Špilberk, kostnici u svatého Jakuba či Kapucínskou kryptu. A hlavně katedrálu svatých Petra a Pavla!

14.2.2020

Booking.com