Strahovský klášter

Strahovský klášter (Česká republika)

Je jen málo významnějších památníků české státnosti. Strahovský klášter byl založen v polovině dvanáctého století řádem Premonstrátů, dnes zde najdete Památník národního písemnictví a mimo jiné i obrovskou obrazárnu. V současné době je klášter v plném provozu, dokonce zde žijí i řeholníci, navazující na středověkou tradici tohoto místa. Ten byl založen na popud krále Vladislava II., který zde symbolicky našel i místo svého posledního odpočinku.

Strahovský klášter vyplenili v roce 1420 husité, pozvednout se jej podařilo až v šestnáctém věku. V době třicetileté války jej ale znovu zplundrují Švédi, polovina osmnáctého století zase přinese ničení ze strany francouzských děl. Komplex byl proto v historii několikrát renovován, v současnosti je zahalen do barokního hávu – díky italskému staviteli Anselmo Luragovi. V současné době, kdy jsou v klášteře opět premonstráti, prochází celý areál kláštera náročnou rekonstrukcí. Původní románskou podobu místa si díky ní můžete prohlédnout alespoň z určité části.

Obrovský areál Strahovského kláštera se skládá ještě z Filosofického a Teologického sálu, najdete tu také baziliku Nanebevzetí Panny Marie. A přesná lokalita? Praha 1 – Hradčany. Většinu významných českých architektonických památek najdete jen tak mimochodem v blízkém okolí! Vždyť prakticky co by kamenem dohodil je třeba Pražský hrad.

Milovníci zeleně určitě uvítají procházku takzvanou opatskou zahradou, ta byla založena na začátku sedmnáctého století. A to samozřejmě není vše, co Vás zde čeká. V místní knihovně je přes 200 tisíc svazků, najdete tu dokonce i klášterní bazén, pocházející ještě ze dvanáctého století. A kam se dál vydat v rámci Prahy? Těch míst je opravdu nesčetně, kromě Pražského hradu třeba i Karlův most či Národní divadlo.

21.2.2017