Kaple Anežky České v Březůvkách

Kaple Anežky České v Březůvkách (Česká republika)

Malá moravská víska Březůvky nacházející se nedaleko Zlína pamatuje už šest století, pro věřící cestovatele – a samozřejmě nejen je – začala být velmi zajímavou na přelomu milénia, kdy zde začala výstavba krásné kaple. Čtyřmilionová investice se skutečně vyplatila, kaple byla dokončena v roce 2002 a každoročně přivítá řadu poutníků. Na její základní kámen poklepal papež Jan Pavel II., jenž navštívil Československo záhy po změně politických poměrů v roce 1990.

Na výstavbě se podílela i řada místních dobrovolníků

Březůvky mají jen několik stovek obyvatel, ale každý pomohl, jak se dalo – na stavbě kaple svaté Anežky České se nepodíleli jen stavební dělníci, ale i místní. Kapli zdobí zvon z místních dílen a na hlavním oltáři je obraz pražské malířky Marie Molové. Tamní obyvatelé jsou na kapli hrdí i proto, že obec po staletí spadala pod farnost v Provodově a byla dlouhou dobu ve stínu Luhačovic. Dnes už ale má co nabídnout nejen křesťanským poutníkům, podobně jako Zlín.

Do kaple se najednou vejdou až dvě stovky lidí, konají se zde nejen pohřby, ale také bohoslužby, zkrátka – slouží svému původnímu křesťanskému účelu. Vedle kaple je malý hřbitov a nabízí se i posezení na lavičkách, pokud budete po dlouhé cestě trochu znaveni. Slavnostní vysvěcení proběhlo 31. srpna 2002, kdy se dovršila čtyřletá snaha všech iniciátorů. O životě nejvýznamnější české světice, Anežky Přemyslovny, se jistě nemusíme dlouze zmiňovat. Poutních míst spojených právě s ní najdeme v českých zemích dosti. Mimochodem, třeba poutní kostel Malenisko u Provodova, je jen nedaleko – a pověst o zdejší vodě se rozšířila po celé zemi, údajně totiž měla jedné mlynářce vrátit zrak. Navštívit můžete i hrad Malenovice

13.6.2021

Booking.com