Zámek Hlučín

Zámek Hlučín je jednou z dominant města Hlučína v Moravskoslezském kraji. Jeho historie sahá až do 15. století, kdy byl postaven na místě starší gotické tvrze. Během staletí prošel několika přestavbami a změnami majitelů, kteří ovlivnili jeho architektonický i kulturní vývoj. Dnes slouží jako muzeum Hlučínska a informační centrum.

Za prvního známého majitele zámku je považován vévoda opavský Arnošt I., který jej v roce 1439 dal do zástavy panu Hyncíkovi z Vrbna. V roce 1525 dokončil Bernard ze Zvole rozsáhlé stavební úpravy zámku, které jsou doloženy kamenem s tímto letopočtem nad hlavním vstupem. V druhé polovině 16. století byl zámek rozšířen a přestavěn v renesančním slohu s dvorními arkádami. Po požárech v letech 1616 a 1621 byl zámek opraven za pomoci italského stavitele J. Vlacha.

Poslední velkou přestavbou zámku prošel v letech 1728-1733, kdy jej nechal barokně upravit tehdejší majitel panství Karel Antonín Gianini Carpineti. Bylo přistavěno severní a rozšířeno jižní křídlo zámku, které dodnes tvoří jeho současnou podobu. V 19. a 20. století prodělal zámek další úpravy, které setřely jeho starší slohový charakter. Například v roce 1808 byla zbořena zámecká věž a rozebrána kamenná cisterna na nádvoří. V roce 1811 byla ubourána část jižního křídla.

Zámek byl svědkem mnoha historických událostí a hostil řadu významných osobností. Za napoleonských válek zde sídlili francouzští důstojníci. Na zámku působila také řada umělců, jako byli sochař Jan Baltazar Janda nebo malíř-portrétista Julius Stein. V roce 1844 se stal majitelem panství bankéř Salomon Mayer Rothschild, který pronajímal zámek různým veřejným institucím. V roce 1938 byl zámek zabaven nacisty a prodán městu Hlučín. Po druhé světové válce byl zámek zestátněn a sloužil jako sídlo soudních orgánů a veřejné bezpečnosti.

V roce 1999 se zámek vrátil do majetku města Hlučín, které jej nechalo rekonstruovat v letech 2002-2006. Od té doby je zde umístěno muzeum Hlučínska, které prezentuje historii, kulturu a přírodu regionu. Zámek také nabízí informační centrum, knihovnu, literární čajovnu, zámecký klub a další prostory pro kulturní a společenské akce. Zámek je obklopen malými pozůstatky původního parku s kašnou a sochami.

Zámek Hlučín je zajímavou památkou, která odráží bohatou historii města i celého Hlučínska. Je to místo, kde se snoubí minulost s přítomností a kde se můžete dozvědět mnoho zajímavostí o tomto regionu.

14.5.2023

Booking.com