Hrad Krakovec

Hrad Krakovec (Česká republika)

Velmi oblíbeným cílem turistů, kteří zavítají do oblasti Rakovnicka, je zřícenina původně gotického hradu Krakovec. Tento objekt, přestavěný později na renesanční zámek, je od roku 1958 památkově chráněn a nyní je přístupný veřejnosti. Architektonicky je zajímavý zejména protože se jedná o jeden z mála zachovalých příkladů přechodu mezi hradem a zámkem.

Nikdy se nejednalo o nějak zvlášť opevněný hrad, který by plnil obrannou funkci. Už od samého počátku existence se jednalo spíše o pohodlné sídlo místního panstva. Hrad byl založen roku 1381, dokončen byl patrně o dva roky později, kdy došlo k vysvěcení místní kaple.

Roku 1414 zde krátce pobýval mistr Jan Hus těsně předtím, než se odebral na osudný koncil do Kostnice. V pozdějších obdobích byl ale hrad opuštěn a začal pomalu chátrat.

Koncem osmnáctého století došlo k požáru, který zničil od základů všechny dřevěné prvky, které se na hradě nacházely. O necelou stovku let později se zřítila kaple, a pro dezolátní stav bylo později strženo ještě východní křídlo hradu. Roku 1914 započaly konzervační a zajišťovací práce za účelem zachování hradu pro budoucí generace.

Zajímavostí je místní most vedoucí na hrad, který byl svého času jedinou možností, jak se na hrad dostat. Ten původní se nedochoval, ovšem rekonstrukce z let 2000 – 2005 byla provedena původními postupy bez použití moderní techniky.

Krakovec je oblíbeným místem nejen pro turisty, ale také pro filmaře. Znát ho můžete z oblíbeného muzikálového filmu Ať žijí duchové, nebo třeba z neméně populární pohádky Princ a Večernice.

V okolí najdeme velké množství dalších zajímavých hradů. Mezi ty nejvýznamnější patří hrad Křivoklát, kde byl v mládí vězněn Karel IV., ale také hrad Karlštejn, který vybudoval stejný panovník, či hrad Žebrák a Točník.

12.3.2017