Staronová synagoga v Praze

Staronová synagoga v Praze (Česká republika)

V Pařížské ulici v Praze se nachází unikátní Staronová synagoga, která je jednou z nejstarších stále funkčních synagog v celé Evropě. Jedná se také o vůbec nejstarší dochovanou stavbu v pražské městské části Josefov. Kořeny synagogy sahají zhruba do třináctého století. Později se stala centrem pražské židovské obce a svůj význam si zachovává dodnes.

Při popisu této budovy nelze nevzpomenout na pověst o legendárním Golemovi, kterého tu prý sestavil a oživil rabín Löw. Ten byl skutečnou postavou a ve svém oboru byl považován za opravdovou špičku. Když se Golem vymkl kontrole, byl rabínem zbaven magické formule a uložen na půdě Staronové synagogy. Dodnes platí tradice, že na půdu krom rabína nikdo nesmí. Dále se také traduje, že kdo se posadí na sedadlo patřícího hlavnímu rabínovi, do roka zemře.

Vrátíme se ale k faktům. Synagoga byla podle průzkumů zdiva na světě nejspíše od druhé poloviny třináctého století. Postupně byla rozšiřována a stále sloužila náboženským účelům. Roku 1883 provedl významnou rekonstrukci architekt Josef Mocker, pod jehož rukou však synagoga ztratila dost vzácných prvků. Tyto nedostatky byly odstraněny při dalších rekonstrukcích a nyní jsou na budově opět i obnovené hebrejské nápisy. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 1998 a 2007. Při nich však došlo k nepříliš odborným zásahům. Naštěstí však charakter a hodnota památky neuznaly žádné významnější úhony.

Blízké i širší okolí historického centra Prahy nabízí i další místa, která stojí za návštěvu. Nemůžeme nevzpomenout na nedaleké Staroměstské náměstí, na kterém stojí úchvatný Pražský orloj, či třeba koncertní sál Rudolfinum z devatenáctého století. Česká republika má nádherné hlavní město, které je plné památek všeho druhu. Pokud vás ovšem zajímají převážně židovské památky, zkuste navštívit židovský hřbitov v nedalekém Kolíně.

5.2.2018