Hrad Bezděz

Hrad Bezděz (Česká republika)

Hrad Bezděz je jedním z vůbec nejzajímavějších tuzemských hradů a má za sebou bohatou historii. Založen byl už památným králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265, když měl chránit přilehlé obchodní stezky.  Kamenný hrad byl vystavěn během třinácti let, v současnosti ale na jeho někdejší slávu a velkolepost odkazují bohužel jen ruiny.

Na Bezdězu byl vězněn po smrti svého otce malý Václav (pozdější Václav II.), patřil později i do majetku Karla IV., jemuž se v okolní krajině opravdu líbilo, a rád se sem často vracel. V době husitské se Bezdězu jakékoliv boje překvapivě vyhnuly, během třicetileté války ho ale obsadili Švédové a v roce 1778 ukradla pruská vojska zdejší nashromážděné bohatství. V této době zde totiž přebývali mniši a údajně zde schovali ještě pořádnou horu zlata – tedy praví to alespoň pověst, zatím se nic konkrétního nenašlo. Hrad Bezděz postupně chátral a v devatenáctém století se už dá mluvit o klasické zřícenině. Tu mimo jiné rád navštěvoval i básník Karel Hynek Mácha, jenž zde čerpal inspiraci pro svá monumentální díla.

Hrad Bezděz se skládá ze čtyř částí – dvou nádvoří, věže a sklepa. V minulosti patřil mezi hůře dobyvatelné hrady (v době výstavby dokonce zcela nedobytné), stojí totiž na vysokém kopci. Dnes si zde můžete prohlédnout například takzvanou Čertovu věž, jejíž zdivo je na čtyři metry silné (výška dosahuje 30 metrů) či hradní kapli vystavěnou v raně gotickém slohu. K návštěvě samozřejmě láká i restaurovaný purkrabský palác.

Relativně nedaleko Bezdězu můžete navštívit třeba zříceninu hradu Trosky, která je jednou z největších dominant Českého ráje. Další klasickou gotickou stavbou je třeba hrad Pernštejn, sídlo stejnojmenných pánů, kteří vstoupili do historie hlavně v památném 16. století. Opět jde o ryze gotickou stavbu, která byla postupně v průběhu věků přebudovávána.

12.4.2014

Booking.com