Kostel Narození Panny Marie v Písku

Kostel Narození Panny Marie v Písku (Česká republika)

Jde o jednu z nejzajímavějších sakrálních staveb v jihočeském regionu a určitě si proto zaslouží větší pozornost turistů, než jiné cíle – kostel Narození Panny Marie je trojlodní bazilikou, která je v Písku spíš na městské periferii, ale díky svému věku nebo prvotřídním výhledu z věže láká skutečně davy turistů. Ochoz pro návštěvníky je ve výšce 42 metrů, můžete tu popatřit třeba na starobylý hodinový stroj. Ten má rafičky, které ukazují poněkud opačně, minuty ukazuje menší, hodiny zase větší. Více o této problematice řekne rád průvodce…

Stavba začala už v dobách posledních Přemyslovců

Třinácté století je sice pomyslným začátkem, ale teprve čtrnáctý věk přináší o této gotické stavbě nějaké konkrétní písemné zprávy. Interiér této baziliky zaujme nejen oltářem Panny Marie Písecké, ale i originálními barokními lavicemi pro věřící – většina chrámu je však spíše novogotická, a to už od konce devatenáctého století. Obraz Písecké Madony ze čtrnáctého století je také skvělou ukázkou jihočeské umělecké originality, tedy byl by – bohužel je tu dnes jen věrná kopie, protože původní originál byl v roce 1975 kýmsi odcizen a vyšetřovatelé dodnes nemají stopu.

Jaké další zajímavosti nabízí děkanský kostel Narození Panny Marie v Písku? Třeba nástěnné malby plné biblických motivů, v osmnáctém věku zde vyrostla i kaple svatého Jana Nepomuckého. A co věž, do kolika metrů vlastně sahá? Je to hned 72 metrů, přestavba v patnáctém století rozhodla o tom, že bude sahat opravdu až kamsi do nebes. Mimochodem, když vás turistika zavede zrovna do Písku, nevynechejte Kamenný most, jeden z nejstarších svého druhu v celém středoevropském prostoru nebo Prácheňské muzeum.

19.6.2022

Booking.com