Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk (Česká republika)

Malebný středočeský zámek, který je přístupný návštěvníkům prakticky celoročně. Patnáct velkých místností, včetně velkolepého Rytířského sálu s portréty předků současných majitelů nebo kaple svatého Šebestiána. Dále je k dispozici i schodiště se sbírkou vzácných grafik z období raného novověku, ale také Žlutý salon s vzácnou štukovou výzdobou od italského mistra Brentana. Na této stavbě je tedy rozhodně co obdivovat.

Gotický hrad přestavěný v běhu staletí na zámek se tyčí nad levým břehem řeky Sázavy, vystavěn byl v první polovině třináctého století a prošel mnoha opravami. Na začátku století minulého byl plně elektrifikován a dostaly se sem i jiné moderní vymoženosti, domácímu rodu Šternberků totiž bylo jasné, že bránění hradu před dobyvateli je spíše minulostí patřící do středověku nebo raného novověku.

Nějaká zajímavost? Může být. Pod hradem je obrovská skála, která údajně ukrývá obrovský zlatý poklad. Každoročně na Velký pátek se skály otevírají a dukáty se rozkutálejí do Sázavy. Kolemjdoucí pak občas najdou nějaký zlatý plíšek a zajímavé je jistě i to, že pověst může mít reálný základ. V prostorách hradu se v sedmdesátých letech minulého století našel šternberský poklad, který je dnes přístupný i široké veřejnosti.

Dodnes je na zámku k vidění mohutné opevnění, které sem majitelé nechali dostavět po mnoha obléháních. Střílny, srub pod věží na jižní straně hradeb, kde bydlela vojenská posádka, dělostřelecká věž, předsunutá bašta, opravdu je tu toho víc než dost – naštěstí v dnešních časech již naprosto k nepotřebě. Na Českém Šternberku si můžete prohlédnout i malebný Vějířový salonek, ale také pracovny několika členů rodu Šternberků. Klasicistní nástěnné malby, ale také nábytek ve stylu francouzských Bourbonů. Dalším zajímavým tipem pro výlet okolo Prahy může být i zámek Konopiště anebo zámek Trója.

6.8.2017