Hrad Velhartice

Hrad Velhartice (Česká republika)

Slogan hradu Velhartice nemůže být výstižnější: říká totiž o něm, že jde o „hrad, který vás mile překvapí“. Pokud jste na tomto pozoruhodném místě ukrytém v šumavských hvozdech ještě nebyli, pak právě přišel ten nejvhodnější čas to napravit. Hrad Velhartice nabízí směs romantiky tajuplnosti, s jakou se můžete setkat jen na podobně výjimečných místech České republiky – například na zřícenině hradu Rabí nebo na Křivoklátě poblíž Berouna.

Ale zpět na Šumavu. Velhartický hrad najdete v okrese Klatovy, přímo nad levým břehem meandru řeky Ostružná. Stojí tu již od přelomu 13. a 14. století, kdy jeho základy položili pánové z Velhartic - šlechtický rod blízký královskému dvoru císař Karla IV. Nově postavené sídlo však panskému rodu nenáleželo příliš dlouho, již na konci čtrnáctého století přešel hrad pod dalšího šlechtice, tentokrát Jana z Hradce. Historie majitelů hradu však není tolik fascinující v porovnání s unikátní architektonickou hodnotou.

Pohled na Velhartický hrad je vskutku romantický, stavba se tyčí na skalním ostrohu nad hlubokými lesy a probouzí vzpomínky na pohádkové příběhy. Jednoznačnou dominantu celé stavby tvoří zříceniny původního gotického paláce zvaného Rajský dům, který sloužil dávným obyvatelům hradu jako obytný prostor. Údajně se zde mělo žít jako v Ráji, odtud název. Naproti těmto ruinám se nalézá obranná věž Putna, spojena s Rajským domem původním gotickým mostem se čtyřmi lomenými oblouky.

Tato část hradu představuje evropskou raritu. Postaven byl pravděpodobně teprve v době, kdy již hrad náležel šlechticům z Hradce, a jeho funkce je poměrně logická: šlo o strategickou obranu. Kamenný most je totiž z obou stran ukončen dřevěnými nástavbami (které se nicméně nedochovaly), jež ve své době působily jako praktická ochrana v podobě padacích mostů.

Most měl být dokonce původně určen pro uschování korunovačních klenotů v době nebezpečí, ty sem měly být přesunuty z Pražského hradu. V renesanci (1627) přibylo ke gotickému křídlu hradu i to renesanční, nazývané Huertovým křídlem podle jména stavitele. Součástí hradu je rovněž bývalý pivovar, rezervoár na vodu a zbytky různých hospodářských budov.

6.3.2016