Památník Jana Husa v Praze

Památník Jana Husa v Praze (Česká republika)

Staroměstské náměstí netvoří jen barokní kostel svatého Mikuláše nebo třeba Staroměstská radnice. Nachází se na něm i jedna mnohem mladší památka, stará sotva sto let, která připomíná mistra Jana Husa, českého církevního reformátora a později také mučedníka. Tento pomník byl vystavěn roku 1915 Ladislavem Šalounem a od roku 1962 je chráněn jako národní památka.

O umístění v Praze se začalo uvažovat už koncem devatenáctého století. Tehdy to však byl problém, protože husitství se výrazně odlišovalo od tehdejšího jediného, státem plně uznávaného katolického směru. Vrchnost si pomník reformátora, který chtěl obrátit církev naruby, v centru města opravdu nepřála. Proti ale byla skupina takzvaných mladočechů. Ti začali formou veřejné sbírky vybírat prostředky nutné k vystavění pomníku a později také vypsali soutěž na jeho realizaci. Vítězný návrh však nebyl nikdy realizován, protože se nepodařilo najít pro něj vhodné místo.

Původně se totiž uvažovalo i o umístění na Václavském či Betlémském náměstí. Druhá soutěž byla vypsána na přelomu století a zde již jednoznačně zvítězil návrh Ladislava Šalouna, včetně plánované realizace v oblasti Staroměstského náměstí. Práce započaly roku 1903 a trvaly celých dvanáct let.

Pomník Jana Husa má zajímavou hlubokou myšlenku a ducha. Je na něm vyobrazen stojící Jan Hus ve shluku postav. Umístění bylo vhodně zvoleno tak, že socha Husa sleduje očima Týnský chrám na druhé straně náměstí, kde v patnáctém století měli centrum kališníci. Postavy kolem něj, které znázorňují jeho druhy a pozdější vyhnance, jsou umístěny zhruba v místech popravy sedmadvaceti českých pánů. Žulový podstavec je pak doplněn jak citáty samotného Husa, tak i částí textu chorálu Ktož jsú boží bojovníci.

20.12.2017