Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl (Česká republika)

Národní kulturní památka z rodiště slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany se může pochlubit jednou velkou vzácností: figuruje totiž na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. A protože na tento prestižní žebříček se nedostane jen tak ledajaká památka, už to je důvodem, proč by zámek Litomyšl neměl uniknout z vašeho prázdninového hledáčku.

Zámek Litomyšl patří mezi pery renesanční architektury, a aby toho nebylo málo, je rovnou jednou z největších renesančních staveb na našem území. Podobně jako třeba v případě zámku Konopiště nebo zámku Troja však jeho historie sahá daleko hlouběji do minulosti, konkrétně až do středověku. Nejprve stála na místě dnešního zámku bazilika sloužící jako sídlo litomyšlských biskupů, posléze to byl hrad a své současné podoby se zámek dočkal až v první polovině šestnáctého století, kdy nejvyšší kancléř tehdejšího království českého Vratislav II. z Pernštejna nechal postavit své reprezentativní sídlo. Pernštejnové se tak stali první z dlouhé řady šlechtických rodů, do jejichž rukou zámek v průběhu staletí postupně náležel. Když totiž v roce 1646 zesnula kněžka Frebonie z Perštejna, nebyl už další potomek, který by mohl správu zámku převzít, a tak jej převzal rod Trauttsmandorfů a nechal barokně přestavět.

Je až s podivem, jak se osudy jednotlivých českých hradů a zámků navzájem podobají. Stejně jako mnoho dalších i ten v Litomyšli totiž zasáhl požár (k nešťastné události došlo v roce 1775). Krátce na to se majitelé zámku zasloužili nejen o rekonstrukci, ale také o přístavbu zámeckého divadla, které funguje dodnes – tedy již více než 300 let. Posledními majiteli zámku před druhou světovou válkou byl rod Thurn-Taxisů, kteří pak o památku přišli v poválečných konfiskacích majetku.

6.9.2016