Obří „přísně tajný“ bunkr z dob studené války v Přáslavicích u Olomouce

Záložní zesilovací stanice - pohled do podzemí_čtyři podzemní patra (Přáslavice - Česká republika)

Objekt strategického významu, který byl budován mezi roky 1970 a 1976 a nachází se nedaleko Olomouce, je nově otevřen veřejnosti. Od července 2022 se nejen fanoušci vojenské historie a telekomunikací mohou podívat na obří prostory, které byly ještě donedávna očím všech nepovolaných skryty. Celý areál měl totiž nálepku „přísně tajné“ a dovnitř mohli jen lidé s přísnou bezpečnostní prověrkou.

Vojáci, kteří na stavbě pracovali, byli dovezeni z co nejvzdálenějších koutů země, aby se tím eliminovalo riziko vyzrazení. Všichni navíc museli projít školením o zachování mlčenlivosti a do hotových částí bunkru již neměl nikdo přístup. Bunkr byl budován pod krycím názvem „Akce 025“. O tom, co se v Přáslavicích staví, neměli tušení ani obyvatelé přilehlých obcí, i když, jak se pamětníci shodují, „domíchávače betonu sem jezdily dnem i nocí a beton se lil ve velkém“. Jak by ne, když zdi bunkru jsou silné 1,5 metru!

Vše bylo obestřeno tajemstvím. Nikdo z nepovolaných netušil, že cílem celé megalomanské akce je jediné: v případě jaderného útoku ochránit tzv. magistrální kabel, který měl zajistit klíčovou komunikaci mezi zeměmi Varšavské smlouvy, tedy mezi Moskvou a Berlínem v rámci tzv. Mezinárodní kabelové koaxiální magistrály 1, zkráceně MKKM-1.

Masivní bunkry, které měly v době studené války vydržet útok z bezprostřední blízkosti, se na území tehdejšího Československa začaly budovat již v 60. letech 20. století a byly součástí tzv. Národního kabelového okruhu. Byla to stovky kilometrů dlouhá kabelová síť budovaná v okolí některých měst, mj. Olomouce. Pod zemí vznikl důmyslný spletenec chodeb a nad zemí množství servisních budov. Zodolněných zesilovacích stanic, podobných té v Přáslavicích, bylo postaveno na našem území celkem sedm, přičemž přáslavický bunkr je jediný, který je přístupný veřejnosti.

Prohlídková trasa trvá přibližně hodinu. Návštěvníci během ní projdou několika podzemními patry, kde se nachází zachovalé a zcela původní vybavení bunkru. Ten má celkovou rozlohu neuvěřitelných 10.000m2 a většinu z nich zabírají technologie, které byly stěžejní pro zachování bojeschopnosti při různém stupni radiace. Ve čtyřech podzemních sálech se nachází telekomunikační ústředny, baterkové sály, dekontaminační prostory nebo sofistikovaná úpravna vody. Vše bylo dimenzováno tak, aby posádka uvnitř bunkru vydržela až deset dní bez nutnosti zásobování zvenčí. Součástí jsou tedy i ložnice, kuchyň s jídelnou, ošetřovna, a dokonce i márnice. Na dění v bunkru neustále dohlížela tajná policie. Kanceláře tzv. velína jsou vybaveny na svoji dobu luxusním nábytkem, dokonce jsou zde falešná okna a na zdech visí obrazy. Vše mělo za cíl navodit pocit „normálnosti“, i kdyby venku zuřila jaderná válka.

Celý areál je v současné době v majetku soukromé společnosti Flenexa plus s.r.o., která zde provozuje své podnikání. Ani v letních měsících se teplota uvnitř nepřehoupne přes 20 stupňů Celsia a objekt je díky tomu vhodný pro celoroční pěstování rostlin aquaponickou metodou, tedy bez hlíny. Na místě spjatém s ponurou historií nejen naší země se v současné době vyrábí potraviny udržitelným a ekologickým způsobem. Už dávno to není šedivý prostor, ale díky zelenině a bylinkám, které se uvnitř pěstují, získal doslova „zelená střeva“.

V rámci jedné vstupenky tak návštěvníci shlédnou hned dvě zajímavosti: bývalý vojenský objekt podléhající nejvyššímu stupni utajení a aquaponickou farmu, která je ojedinělá nejen na území ČR, ale i ve světě. Jedná se unikátní a netradiční spojení vojenské historie a udržitelného zemědělství.

Pro návštěvu bunkru je nutné zakoupit online vstupenky na webu: www.bunkrpraslavice.cz

Prohlídky probíhají v sobotu a v neděli, ve volných dnech (státní svátky, školní prázdniny). Konkrétní termíny jsou k dispozici na webu. Individuální prohlídky mimo vypsané termíny jsou možné dle předchozí domluvy kdykoliv.

22.9.2022

Booking.com