Zámek Náměšť na Hané

Namest na Hane Chateau (Czech Republic)

Pokud vás zajímá, jak se žilo v českých zemích za hluboké monarchie, můžete navštívit nejen Valašské muzeum v přírodě, ale i mnoho dalších míst. Nabízí se i zámek Náměšť na Hané, jenž vítá turisty hned čtveřicí prohlídkových tras. První, zhruba půlhodinová procházka staletími, vás provede knihovnou a celým přízemím budovy. Druhá ukáže první patro, kde bydleli majitelé a třetí ještě přidá navíc interiér zámecké kaple. Čtvrtá z tras je nejkomplexnější a užít si ji lze jen o letních prázdninách. Prohlídka trvá zhruba hodinu a nabídne i prohlídku středověkého hradu, respektive alespoň toho, co se z něj ještě dochovalo.

Romantika nedaleko Olomouce a Litovle

Byla to původně malá ves s právem pořádat jarmark, to ještě za panování lucemburského rodu. Dnes je zámek Náměšť na Hané součástí městyse, kde je přes dva tisíce obyvatel. Kromě samotného zámku je hlavním turistickým lákadlem hrobka rodu Kinských z konce devatenáctého věku, přírodní krásy zase reprezentuje přírodní park Velký Kosíř. Pojďme si tedy prohlédnout zámek, jenž ročně navštíví takřka třicet tisíc turistů. Nabídne kolonádu v zámeckém parku s lipovou alejí, která má za sebou sto let historie a také barokní sochy, s nimiž si lze jednoduše připomenout, v jakém období se Náměšti nejvíce dařilo.

Dolní zámek byl sídlem hraběte Harracha, jenž přinesl do regionu mnoho francouzských vlivů. Zámecká kaple Nejsvětější Trojice má empírovou vizáž z poloviny devatenáctého věku. Později vlastnili zámek již zmínění Kinští, ale v roce 1945 se stavba dostává do majetku státu. Mezi zajímavé moravské klenoty patří i zámek Plumlov nebo Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který je také reprezentantem baroka na Olomoucku, vystavěn totiž byl v roce 1756. Když tedy vsadíte na zámek Náměšť na Hané, dostanete i dalších pár pěkných tipů.

18.4.2023