Zámek Úsov

Zámek Úsov (Česká republika)

Úsov se řadí mezi nejstarší hrady na Moravě. Dějiny tohoto hradu byly ovšem často zkreslovány. Byl vybudován na hůře přístupném místě za účelem ochrany panství před nepřítelem, také bylo potřeba vybudovat vojenské a administrativní středisko. Pod hradem také vzniklo stejnojmenné město, jehož význam postupně stoupal, ale také klesal souběžně s významem celé stavby.

První písemná zmínka o hradu Úsov byla zaznamenána v roce 1260, v této době byl hrad v zástavě, ve které ho držel olomoucký purkrabí Jiljí ze Švábenic, který měl syna Hrabiše, o kterém je písemná zmínka již v roce 1269. Zeměpanským majetkem se tento hrad stal až v roce 1276. Poté byl ovšem znovu zastaven, a to Janem Lucemburským do rukou bratrů Jaroslava a Albrechta ze Šternberka, tato událost se uvádí okolo roku 1330, jejich rod na Úsově sídlil celých dvacet let.

Hrad Úsov také představoval dějiště bratrovražedných sporů mezi Joštem a Prokopem, což byli synové markraběte Jana, klid byl až po roce 1405 po smrti Prokopa. O 11 let později je Úsov opět ve šlechtickém držení, téměř sto let byl v rukou pánů z Vlašimi, kteří nechali vybudovat věže s názvy "Vlašimka" a "Hladomorna". S příchodem roku 1513 dal král Vladislav hrad do plného vlastnictví Ladislavu z Boskovic za prokázané služby.

Toto obrovské jmění získal po Ladislavově smrti jeho syn Kryštof, který byl v časté finanční krizi a tak část panství prodal. Od roku 1547 panství patřilo Janu Jetřichovi Černohorskému z Boskovic, po jehož smrti ho převzal Albrecht z Boskovic. Zemřel ovšem bezdětný, tudíž dědicem byl poslední mužský potomek rodu, Jan Šembera z Boskovic, což byl jeho nevlastní bratr. V roce 1597 páni z Boskovic vymřeli po meči, od této doby až do roku 1945 hrad patřil Lichtenštejnům. Kam ze zámku Úsov pokračovat dále? Necelých 40 km od Úsova je další zajímavé místo, zámek Velké Losiny známý z procesů upalování čarodějnic.

15.11.2016