Klášter Hossios Loukas

Klášter Hossios Loukas (Řecko)

Ačkoliv Řecko jako takové je na památky velmi bohaté, většina z nich pochází z období Antiky. Mezi takové památky se třeba řadí oblíbené Delfy, či řada dalších atraktivních lokalit. Pokud však toužíte poznat něco neobyčejného, je pro vás jako stvořený Hossios Loukas (Moni Osiu Luka). Jedná se o Klášter poustevníka Lukáše, který on sám založil, a po jeho smrti zde byly jeho ostatky uloženy. Ty jsou zde i nyní. Významnost tohoto místa dokládá i to, že je zapsán na seznam kulturního dědictví Unesco.  Celý klášter je především velmi rozsáhlým areálem, který se skládá hned z několika různých budov. Pokud tedy Řecko navštívíte, a budete chtít skutečně poznat jeho historické krásy, a je pro vás taková aktivní dovolená jako stvořená, potom si klášter Hossios Loukas rozhodně nenechte ujít. Pokud mezi jeho zdi vstoupíte, rozhodně vás pohltí jeho zajímavé stavby. Součástí jsou i dva velmi navštěvované kostely, kdy oba pocházejí z období jedenáctého století. Mezi další zajímavá místa patří kaple, která byla určena právě pro samotného Lukáše. Ten byl nejenom poustevníkem, ale také se považoval za léčitele a věštce, a pro jeho schopnosti ho znalo celé Řecko, pro které byl určitě velmi významnou postavou. Všichni milovníci cestování, kteří chrám Hossios Loukas navštíví, mohou jít i do řady dalších míst, které jim nabízí. Pokud se však vrátíme do jednoho z kostelů, který nese název Katholikon, můžeme zde obdivovat velmi bohaté fresky.  Součástí celého chrámu a tohoto kostela je také rozsáhlá klášterní jídelna, nebo Theotos, což je chrám, který je stejně jako celý velký komplex vystavěn v typickém byzantském stylu. Celý komplex Hossios Loukas vás rozhodně uchvátí a některá místa na vás budou působit velmi tajemně, podobně jako vám podobné pocity vyvolají třeba kláštery Meteora.

3.12.2013