Hrad Eltz

Hrad Eltz (Německo)

Jeden z mnoha středověkých hradů v Porýní, který zaujme nejen svým romantickým zevnějškem, ale hlavně krásnými interiéry. Stavět se začal ve dvanáctém století, jak bylo již tehdy naprosto typické, z dřeva a kamení. Rod Eltzů žije dodnes, má významné vazby na Chorvatsko a poprvé v pramenech byl zmíněn už v sedmém století. Dvě třetiny hradu jsou přístupné veřejnosti, v poslední třetině pak žije dodnes rodina původních majitelů z rodu Kempenichů.

Hrad měl střežit mimo jiné obchodní stezku založenou už kdysi Římany, vytyčenou mezi Moselou a Maifeldem, stojí na sedm desítek metrů vysoké skále a z údolí působí skutečně majestátním dojmem. Okolo teče řeka Elzbach, která hrad doslova a do písmene střeží. Jako jediný na levém břehu Rýna v oblasti Porýní totiž nebyl zničen, ačkoliv v běhu staletí měl občas namále. V eltzském hradu žila početná šlechtická rodina, která obývala zhruba stovku místností, ve vesničce pod hradem přebývalo služebnictvo a řemeslníci s rodinami, jak bylo ostatně ve středověku typické.

V devatenáctém století hrabě Karl zu Eltz se zavázal zaplatit za restauraci hradu značnou částku, čtyřicet let trvající opravy si vyžádaly skoro 200 tisíc marek (v dnešních penězích už operujeme s řádově 15 miliony euro). Úkol to byl vskutku delikátní, ale stavitelům se podařilo zachovat mnoho ze středověké architektury nedotčeno, takže záměr se určitě podařil. Poslední úprava proběhla mezi roky 2009 a 2012, tehdy už šlo o zmíněné miliony eur a stavbu podpořila i německá vláda a různé nadace.

Veřejnosti je hrad přístupný klasicky od dubna do října, návštěvníci mohou nahlédnout třeba na výstavu historické zbroje a zbraní, zlaté či porcelánové artefakty a další skvosty. V moderní době se tu také natáčelo několik filmových snímků a seriálů. Německo ovšem nabízí i hrad Heidelberg nebo Stettenfels. 

19.5.2022