Belémská věž v Lisabonu

Belémská věž v Lisabonu (Portugalsko)

Lisabon, metropole moderního Portugalska a šestnácté století. Právě tehdy tu byla vybudována Belémská věž (Torre de Belém), která měla mít především obranné účely. Dodnes tu najdete děla, věž však sloužila dlouhá léta jako vězení a také například celnice. Takzvaný manuelský styl, ve kterém je věž postavena, odkazuje na někdejšího krále Manuela I., řečeného též Manuel Veliký. Sloh? Vlastně je tu portugalská pozdní gotika, pokud to máme říci úplně přesně.

Skoro čtyři metry silné zdi, otvory pro sedmnáct děl, možnost střelby z lehkých zbraní z terasy (odkud je jinak nádherný výhled na širé okolí), kupole v maurském stylu, krytá renesanční lodžie nesoucí se v atmosféře Benátek, četná křesťanská i přírodní vyobrazení. Přesně tak by se čtyřpatrová a pětatřicet metrů vysoká věž dala v krátkosti popsat. Audienční sál, kaple, zdobený krb, kryté balkony, to vše najdete v interiéru této impozantní stavby, která se od osmdesátých let minulého století nachází na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Stavba věže trvala celé čtyři roky (1515 – 1519), na stavbě se podíleli architekti jako Francisco de Arruda a António Viana Barreto. Věž byla původně situována na ostrově po pravém břehu řeky Tajo nedaleko oceánu, ale díky náplavě se malý ostrov postupem doby propojil s pevninou. Věž je kolem dokola obehnána prstencem vodní hladiny s úzkým mostem pro přechod jen velmi zřídka, musí dojít ke skutečně mimořádnému přílivu.

Věž má připomínat velké námořní objevy Portugalska a dobu rozmachu 15. a 16. století. Ale samozřejmě není tím jediným, co nabízí moderní Lisabon. Zmínit musíme mimo jiné Památník objevitelů, který opět úzce souvisí se slavnou historií země a také klášter svatého Jeronýma, založený roku 1501 Manuelem Velikým.

8.3.2017