Katedrála sv. Stošije v Zadaru

Katedrála sv. Stošije v Zadaru (Chorvatsko)

Svatá Anastázie je jednou z patronek pobřeží Jadranu. Město Zadar se může pochlubit největší dalmatskou církevní stavbou, jíž je právě katedrála sv. Stošije. Tato trojlodní bazilika má za sebou velmi bohatou historii. Zadar (Zaru) oblehli dokonce v roce 1202 křižáci a město skoro srovnali se zemí. Katedrála byla pobořena a vypálena, rekonstrukce se začala sice záhy, ale trvala až do roku 1324.

Pravoslavná církev každoročně slaví svátek svaté Anastázie patnáctého ledna, kromě Ruska nebo Řecka se běžně tato světice uctívá i v Chorvatsku nebo Itálii. Římská šlechtična, která se provdala a hodlala kvůli své víře nadále zůstat pannou, právoplatný manžel záhy zemřel a milá Anastázie rozdala svůj majetek potřebným a odešla do kláštera. Kvůli šíření křesťanské víry ale v roce 304 skonala na hranici z rozkazu tehdejší římské státní moci. Její ostatky putovaly až do Cařihradu, ale později byly uloženy v tehdejší katedrále svatého Petra v Zadaru, která se obratem přejmenovala na katedrálu sv. Stošije. Místní za tuto čest mohou poděkovat někdejšímu biskupu Donátovi, příteli Karla Velikého.

Podívaná ze zvonice katedrály je skutečně impozantní, budete mít skvělý výhled na celé město, vchod do věže je hned ve zvonici. Někdejší antické fórum, řada kostelů a velký přístav, to vše uvidíte doslova jako na dlani. Uvnitř katedrály se dochovalo několik raně románských fresek, mramorový sarkofág s ostatky sv. Anastázie pak pochází z devatenáctého století.

Zadar je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Chorvatsku, protože nabízí spoustu zajímavostí. Proto je dobré Zadar využít jako základnu pro svou dovolenou v Chorvatsku. A co dalšího ještě v Zadaru můžete spatřit? Třeba kostel sv. Chrysogona nebo Pozdrav Suncu, moderní záležitost v podání architekta Nikoly Bašiče. A ano, ten překlad chápete správně. Kromě toho na dalmátském pobřeží najdete i katedrálu sv. Jakova, ta se nachází ve městě Šibeniku.

15.7.2017