Katedrála sv. Lovre v Trogiru

Katedrála sv. Lovre v Trogiru (Chorvatsko)

Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek Chorvatska, katedrála svatého Vavřince, byla postavena ve třináctém století v Trogiru, dvanáctitisícovém městě asi třicet kilometrů západně od Splitu. Trojlodní katedrála, která byla zbudována na troskách někdejší stavby, jíž vyplenili v roce 1123 saracénští nájezdníci. A trvalo to opravdu hodně dlouho! Začalo se v roce 1213 a konečná fáze stavebních prací přišla až v sedmnáctém věku. Stavební práce zbrzdil benátský nájezd v roce 1420, vnější podoba je románská, první patro raně gotické a třetí zase renesanční. Nejzajímavější součástí katedrály je západní portál v románském stylu, jehož autorem byl jistý mistr Radovan, pravděpodobně městský rodák. Vyjděte i na místní zvonici, budete mít krásný výhled na historické centrum Trogiru – výška je pro představu 47 metrů.

Uvnitř katedrály najdete také připomenutí svatého Jana Trogirského, někdejšího římského šlechtice, který byl velmi skromným mužem – i poté, co jej v Trogiru jmenovali biskupem, což se mu vůbec nezamlouvalo. Smiřoval lidi a vynikal nad jiné pokorou, po jeho smrti jeho ostatky ukradli Benátčané, ale všechno se vrátilo díky zázraku zpět do Trogiru. Tolik praví místní legenda. A mimochodem, kapli sv. Jana Trogirského má na svědomí jistý Nikola Firentinac (ano, šlo o Itala z Florencie, tohle je jen chorvatská verze jména, jak jistě tušíte) – žák florentského uměleckého mistra Donatella.

Nenechte se mýlit, že jde o relativně malé město. Trogir byl hodně významnou metropolí Dalmácie, tvořilo zde mnoho známých chorvatských umělců. Rekonstrukci této katedrály a mnoha dalších památek v Trogiru pak financovala i organizace UNESCO. Zmiňme však, ze zajímavostí v této oblasti, i Kamerlengo nebo Diokleciánův palác.

3.6.2017