Kostel Sveti Nikola v Ninu

Kostel Sveti Nikola v Ninu (Chorvatsko)

Kostel Sveti Nikola, neboli kostel svatého Mikuláše, patrona cestovatelů (ideálně těch přes vodní plochy všeho druhu), námořníků a rybářů. Drobná a nenápadná stavba, nacházející se v městě Nin, které nemá ani tři tisíce stálých obyvatel, ale v minulosti bylo centrem dalmatské provincie a dokonce i sídlem prvého chorvatského biskupství. Asi patnáct kilometrů od Zadaru rozhodně je co obdivovat, od trosek někdejšího římského chrámu až právě po kostel Sveti Nikola

Ninu bylo korunováno sedm chorvatských panovníků. Symbolické číslo, které je v mnoha světových kulturách symbolem štěstí. V Ninu bylo korunováno sedm chorvatských králů, po samotném obřadu pak museli novopečení panovníci vyjet na koni na kopec, kde se nachází právě zmíněný kostel – a jako by toho nebylo málo, ukázat ještě svým mečem symbolicky do čtyř světových stran. Teprve poté byl celý rituál dovršen.

Kostel sveti Nikola je asi šest metrů dlouhý (a vlastně i zhruba stejně vysoký), průměrná šířka zdiva je kolem půl metru. Na obranu před rozpínavými Osmany bylo na přelomu 16. a 17. století instalováno i menší dodatečné opevnění, obranná věž pro osm bojovníků, která sloužila jako pozorovatelna. A kdy byl celý kostel vlastně vystavěn? Stalo se tak na přelomu jedenáctého a dvanáctého století. Když pomineme historický význam pro moderní Chorvatsko, z vršku Prahulje, kde se kostel nachází, můžete obdivovat každý večer úchvatný západ slunce…

Ninu a jeho okolí si lze prohlédnout ještě několik dalších staveb. Historic door, taková malá brána do jiného světa a například také kostel Crkva svetog Križa, neboli farní kostel svatého Kříže – poměrně nová stavba, s věží vysokou asi třicet metrů, vysvěceno tu bylo teprve v roce 2006.

23.9.2017