Invalidovna v Paříži

Invalidovna v Paříži (Francie)

Francouzská Invalidovna (L´Hotel national des Invalides) byla postavena mezi léty 1671 – 1678, podnět k jejímu vzniku dal Ludvík XIV. Původně mělo jít o stavbu, ve kterém budou přebývat zranění nebo příliš staří vojáci, ale postupně vznikla majestátní budova dlouhá před 200 metrů, jejíž největší nádvoří sloužilo k vojenským přehlídkám. Kupoli celé budovy, která se nachází celých 107 metrů vysoko nad návštěvníky, pak zdobí malby znázorňující dobovou představu vesmíru. Architekt Libéral Bruant vystavěl na pařížském předměstí skutečnou poklonu všem francouzským válečným veteránům. Kromě jiného, kupole je pozlacená (více než deset kilogramů zlatých plátů), takže při slunečném počasí doslova září na celou Paříž.

V současnosti je pařížská Invalidovna poměrně vyhledávaným památkovým objektem. Je tu totiž pohřben jeden z největších vojevůdců v dějinách lidstva, proslulý Napoleon Bonaparte. Najdete jej v kryptě pod Mansartovým dómem, jeho ostatky tu spočívají už od roku 1861. Jsou tu ale pohřbeni i jiní velcí mužové francouzských dějin – Napoleonovi bratři Joseph a Jerome, hrdina první světové války maršál Goch, dále například maršál Turenne a mnozí další. Kromě jiného, Napoleon tu má i svojí osobní sochu.

Invalidovně se dá obdivovat i soukromá královská kaple, kterou si sem přál dostavět sám Ludvík XIV. Ta je ukázkou soudobé barokní architektury, byla inspirována známou římskou Bazilikou svatého Petra. V rámci Invalidovny si můžete prohlédnout i kostel vojáků, ale také velkolepé muzeum, věnované jak jinak než francouzské armádě. Pohled na Invalidovnu, kterou nasvěcuje v noci Eiffelova věž, patří k tomu nejpůsobivějšímu, co můžete v dnešní Paříži spatřit. A až si celou Invalidovnu projdete, zkuste se vydat přilehlou promenádou až k Seině.

27.8.2014