Pařížská radnice

Pařížská radnice (Francie)

Už od čtrnáctého století má Paříž své hlavní centrum – radnice nese název Hôtel de ville de Paris. Právě odtud se vedla celá řada revolucí a povstání, budova sloužila i jako tržnice. Na hlavní fasádě této majestátní budovy najdete sochy takřka 150 osobností, které mají nějaký vztah k Paříži. Mimo jiné jsou zde připomínáni Antoine Lavoisier, kardinál Richelieu, Eugéne Delacroix, Voltaire, Anfred se Musset a mnozí další.

Budova pařížské radnice se dočkala rozšíření v polovině 16. století (na popud krále Františka I., který chtěl, aby šlo o největší stavbu svého druhu v Evropě a křesťanském světě), práce se ujali architekti Dominique de Cortone a Pierre Chambiges. Rozsáhlá rekonstrukce přišla v 19. století, trvala takřka celé dvě dekády (1873 – 1892), podíleli se na ní architekti Theódore Ballu a Édouard Deperthes.

Právě zde se také konalo vyhlášení francouzské „Třetí republiky“ v roce 1870, rok před koncem druhé světové války tu měl svůj slavný proslov i Charles de Gaulle. Pařížská radnice se proto může chlubit mnoha zážitky (mimochodem – několikrát dokonce vyhořela!), od roku 1975 je zapsána na seznamu francouzských historických památek, spolu s dalšími čtyřiceti tisíci dalšími pamětihodnostmi všeho druhu. Před radnicí je pěší zóna, takže můžete celou stavbu skutečně nerušeně obdivovat.

Paříži na vás však čeká mnohem více zajímavých míst, pojďme si tedy dát k dobru alespoň některé z nich. Jednou z nejnavštěvovanějších památek je třeba gotická katedrála Notre Dame (dosl. Naší paní), zmínku si samozřejmě zasluhuje i muzeum Louvre, které je obrovskou pýchou Francie – najdete tu (nejen) Monu Lisu a dalších čtyřicet tisíc exponátů. Na závěr dejme k dobru i Institut des hautes études de defense nationale, instituci založenou v roce 1936 admirálem Castexem.

20.5.2017