Forum Romanum v Římě

Forum Romanum v Římě (Itálie)

Největší náměstí antického světa se nacházelo v samotném srdci Říma, rozměry 130 na 60 metrů určitě vypovídají o impozantnosti mnohé. Někdejší velký trh se rozrůstal, běžně se zde konaly triumfální průvody, volby nebo další společenské záležitosti, prostě všechno, nač jen pomyslíte, se zde mohlo kdysi odehrát. Na Forum Romanum se běžně odehrály i pohřby nebo veřejné proslovy. Najdete zde pozůstatky chrámů z mramoru, které zde nechal vystavět ten či onen císař, soudní dvůr a třeba i vítězné oblouky a sloupy. Moderní Itálie nenabízí lepší místo, kde by na Vás opravdu dýchla historie, snad jen toliko ve Florencii nebo v Benátkách.

Julius Caesar započal v roce 54 př. n. l. stavbu baziliky, která byla určena k zasedání civilního soudu. Dnes už se dochovaly jen schody a kus pódia, z původně dvoupatrové stavby s mimořádně velkou centrální halou je to trochu málo, že? Zmínit můžeme i Saturnův chrám, kde se mimo jiné ukládaly státní peníze nebo Mamertinský žalář, kde byli podle pověsti drženi apoštolové Petr s Pavlem. Najdete zde i proslulý Titův oblouk, vystavěný v roce 81 n. l. na paměť vítězné židovské války. Stávala zde i Kurie, budova, v níž sídlil římský senát – v době republiky ta nejvyšší státní instance.

Vstupné za dvanáct eur, první neděli v měsíci ale nezaplatí nikdo nic. Výhodou je to, že vstupenka platí dva dny a využijete ji například i do Kolosea. Centrum veřejného dění antického státu začalo po pádu římského impéria upadat a znovuobjevili je pro nás až v 18. století archeologové. Mravenčí práce nakonec odhalily opravdu mnoho, zub času se ale samozřejmě významně podepsal na většině staveb.

Nevidět Forum Romanum znamená nevidět ani Řím. Kromě Kolosea nesmíte zapomenout ani na Vítězný oblouk či proslulou Sochu Vlčice. Za zmínku jistě stojí i Altare della Patria.

3.1.2017

Booking.com