Romulus a Remus s vlčicí

Kapitolská vlčice (Itálie)

Romulus a Remus. Kdo by neznal ten slavný příběh, který byl na počátku dvanáct století trvající slávy Věčného města. Děti boha války a Rhei Silvie byli záhy po narození vhozeni do Tibery, aby je tam našla vlčice, která je odkojila a připravila na slavný život. Dvojčata našla po nějaké době pastýřská rodina, která se jich ujala. A jak to bylo dál? Bratři se pohádali, jak se má jejich nové město jmenovat. Spor rozsoudila až násilná smrt, Romulus na počest svého zemřelého bratra, jehož nechtěně zabil v souboji, pojmenoval nové město Remus – tedy Řím, současné hlavní město Itálie.

Kdo by neznal z učebnic dějepisu onu sochu, která znázorňuje vlčici a oba slavné bratry v batolecím věku? No dobře, ale kde se vlastně ta socha nachází? Na tuto otázku máme snadnou odpověď, najdete ji totiž na Kapitolu (ano, zcela symbolicky) v Palazzo Conservatori. Její původ byl dlouhá léta skutečnou záhadou.

Vědci se dlouhá léta domnívali, že by snad socha pocházela opravdu z etruského období. Ale pozor – bronzová socha je vyrobena z jednoho kusu materiálu a to antičtí sochaři neuměli. Tehdy bylo totiž obvyklé, že se socha dělala z několika plátů, které se později spojily k sobě. Etruský umělec tedy autorem není, podle všeho pochází socha z doby vrcholného středověku, nejčastěji se usuzuje na třinácté století. A obě dvojčata? Ta se k soše přidělala až o další dvě století později. Tři čtvrtě metru vysoká vlčice má nastražené uši a pečlivě hlídá své svěřence před nebezpečím svým ostražitým pohledem.

Velmi zajímavou památkou Říma je pak nejen Forum Romanum, ale i takzvané Španělské schody, nejstarší schodiště svého druhu v Evropě. Nedaleko najdete i Berniniho fontánu La Barcaccia z poloviny 17. věku. Zajímavým tipem na návštěvu je i Altare della Patria.

4.5.2017

Booking.com