Most zlatníků ve Florencii

Most zlatníků ve Florencii (Itálie)

Kdo by neznal Florencii, toskánskou metropoli proslulou zejména díky velkým renesančním umělcům jako Dante Alighieri nebo Francesco Petrarca, rozkládající se nad řekou Arno. Návštěvu Florencie si nenechá jistě ujít žádný nadšená turista, kterému není cizí bohaté historické dědictví a křesťanská architektura plná symboliky. Podobně jako katedrála Duomo di Milano v Miláně se i ve Florencii nachází katedrála – je to Santa Maria del Fiore, jejíž kupole se impozantně tyčí nad celým městem.

My se však v následujícíh řádcích podíváme na jinou florentskou dominantu, jíž je tzv. Most zlatníků, v originále Ponte Vecchio (Starý most). Již v dobách římské říše přemosťoval na místě dnešního Mostu zlatníků řeku Arno most postavený starověkými Římany, který byl zbořen a následně znovu vtyčen až ve středověku, konkrétně v roce 1117. Tento most o dvě staletí později strhla povodeň, načež v roce 1345 konečně řeku překlenula definitivní stavba, jakou obdivujeme dodnes. Tři elegantní pilíře vytvářející široké oblouky nad nejužším místě řeky Arno navrhl renomovaný architekt Neri di Fioravante.

A čím že je tedy most Ponte Vecchio tak slavný? Proč nese most přídomek most zlatníků? Je to jednoduché. Vzhledem ke zdejší strategické poloze (opět se vracíme až dob římské říše, kdy tehdejší most fungoval jako důležitá součást hlavní spojnice mezi Římem a severnějšími italskými městy) totiž odpradávna lákaly mosty postavené v tomto místě obchodníky, kteří přímo na něm nebo v jeho bezprostředním okol stavěli své stánky.

Zpočátku zde prodávali své produkty rybáři, řezníci a koželuhové (kteří rádi využívali blízkost tekoucí vody k odstraňování odpadu), na konci 16. století však velkovévoda Ferdinand I. nechal veškeré tyto živnosti z mostu vykázat. A tak se stalo, že na jejich místo byli dosazeni klenotníci a zlatníci, kteří tu po dlouhou dobu zůstali a dali mostu novou přezdívku. Usadili se ve zdejších dřevěných krámcích, nahoře spojených tzv. Vasariovou chodbou. Při pohledu z dálky je práve díky shluku těchto různobarevných přístaveb patrné, že Most zlatníků náleží mezi unikátní památky nejen Florencie, ale určitě i celé Itálie. Podobně jako nedaleké Palazzo Vecchio.

13.3.2016