Altare della Patria v Římě

Altare della Patria v Římě (Itálie)

Kontroverzní památník Viktora Emanuela II. při žádné návštěvě Říma rozhodně nepřehlédnete, je totiž vidět snad z každého místa. Stavba nesoucí nelichotivé přezdívky jako „psací stroj“ nebo „falešné zuby Říma“ nenechává chladným snad žádného Itala. Diskuze neutuchají ani více než po sto letech od dokončení stavebních prací. Tzv. Altare della Patria je dokonce natolik výrazný, že svou impozantností hravě přebije i nedaleko stojící Koloseum, trosky Fora Romana nebo náměstí Piazza Navona.

Sjednocení Itálie, ke kterému došlo na konci devatenáctého století, by se bez osobnosti tohoto panovníka patrně vůbec neodehrálo. Kdoví, jakým směrem by se historie ubírala, kdyby Viktor Emanuel II. nikdy neusedl na italský trůn. Ale stalo se tak – král vládl v letech 1849 – 1878 a právě jemu jsou Italové dodnes vděční, že mohou svou zemi od roku 1861 označovat jako nezávislou. Jeho zásluhy ocenili na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy se rozhodli postavit svému tehdy již zesnulému panovníkovi úctyhodný památník. Jeho bronzová jezdecká socha zdobí monumentální podstavec před vchodem. V prostorách památníku potom nalezneme například symbolický hrob neznámého vojína padlého během první světové války – tzv. Altare della Patria.

Celá stavba, jejíž rozměry přesahují 130 metrů na délku i na šířku, vzdává holt antické minulosti věčného města. Architekti se inspirovali u starověkých Římanů a ozdobili vchod dlouhou řadou typických sloupů, které ve výšce lemují přední stranu památníku a evokují tak třeba právě již zmíněnou řadu vyceněných zubů nebo klapky psacího stroje či klavíru. Celá stavba je dále zdobena množstvím soch, jejichž autory jsou slavní sochaři celé Itálie. Stavba památníku Viktora Emanuela II. probíhala v letech 1885-1911, úplně dokončena byla v roce 1925.

25.10.2016

Booking.com