Matyášův chrám v Budapešti

Matyášův chrám v Budapešti (Maďarsko)

Nedaleko centra Budapeště, poblíž Budínského hradu, bychom našli jednu z nejznámějších staveb v Maďarsku. Matyášův chrám (dříve chrám Matky Boží), gotický kostel původem ze třináctého století, který prošel řadou přestaveb v běhu věků, nabízí pohled třeba na uherské korunovační klenoty. Kostel nese jméno někdejšího uherského krále Matyáše Korvína (vládl 1458 – 1490), odehrálo se tu několikero korunovací (František Josef I. v roce 1867, jeho nástupce Karel I. 1916 a samozřejmě i mnozí další) nebo také královských svatebních obřadů.

I přes to, že byl mnohokrát rekonstruován a přestavován, nezměnil svůj původní gotický vzhled. Dnešní podoba pochází z konce 19. století, v roce 1896 se tu upravovalo naposledy. Rytířský sál, mariánský portál, ale také další vzácné památky ukryté v kaplích tohoto chrámu. Dvě věže – vyšší se jmenuje Matyášova (a díky ní je celá stavba vysoká úctyhodných 80 metrů) nižší pak Vojtěchova.

Vedle Matyášova chrámu se pak nachází Rybářská bašta, symbolicky na místě někdejšího středověkého tržiště. Skvělá vyhlídka na celé město se vám naskytne například právě tady, vlastně celkem nedaleko Budínského hradu.

Místo má za sebou poměrně dosti pohnutou historii. Na místě dnešního Matyášova chrámu stál kostel založený králem Štěpánem I. v roce 1015, ten ale při svém vpádu v polovině 13. století srovnali se zemí Mongolové. Okamžitě se však začal stavět chrám nový, a sice ten, který můžeme obdivovat dodnes. Byť byl během druhé světové války hodně poškozen a musel být nákladně rekonstruován…

A co dalšího nabízí Budapešť? Most přes Dunaj (Széchenyi Lánchíd), ale také hrad Vajdahunyad (Vajdahunyad vára). Zapomenout však nesmíme ani na Ostřihom, místo pro maďarskou historii více než významné a zdejší baziliku.

21.3.2017