Památník tisíciletí v Budapešti

Památník tisíciletí v Budapešti (Maďarsko)

Památník tisíciletí je situován na Náměstí Hrdinů, jedné z nejrušnějších částí Budapešti. Šestatřicet metrů vysoký sloup, na jehož vrcholu je socha archanděla Gabriela, který drží v ruce korunu sv. Štěpána a kříž apoštolů (připomínka toho, že Maďaři se relativně krátce po příchodu do své nové domoviny stali křesťany), u paty sloupu pak najdeme pomník tomu, kdo Maďary do dnešní vlasti přivedl – kníže Arpád, shlížející (jak jinak než) z koňského hřbetu.

Památník však zdůrazňuje i středověkou a novověkou historii, najdete tu odkazy na několik významných uherských panovníků – Bélu IV., proslulého nepřítele českého krále Přemysla Otakara II., Karla Roberta z Anjou, Matyáše Korvína a další postavy uherské historie, vůdce lidových povstání Lajose Kossutha, Štěpána Bočkaje nebo Gabriela Bethlena.

Význam Náměstí Hrdinů dokládá i fakt, že je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. A kdy že vlastně vzniklo? Spočítat si to můžeme celkem snadno – postaveno bylo u příležitosti tisíce let od data, kdy svá vojska poprvé vehnal do maďarské kotliny kníže Arpád. A to se stalo v roce 896, byť zabydlování se mezi původním obyvatelstvem jistě nebyl žádný med a proteklo ještě mnoho krve, než se Maďaři stali pány tohoto velmi úrodného území.

Samotný Památník tisíciletí je však dílem až dvacátého století, plného dokončení se tato monumentální stavba dočkala v roce 1929, na stavbě se významně podíleli architekti Zala a Schickedanze. Sloup byl postaven v duchu antické korintské architektury, nedaleko něj se nachází městský park. A co zajímavého můžeme ještě v Budapešti obdivovat?

Je to třeba Vajdahunyad vára (hrad Vajdahunyad), ze začátku dvacátého století, nebo také Palác umění a Matyášův chrám, gotická stavba nacházející se nedaleko Budínského hradu.

19.2.2017