Budínský hrad v Budapešti

Budínský hrad v Budapešti (Maďarsko)

Maďarsko prostě dýchá historií, důkazem toho může být libovolná procházka po jeho metropoli. Pokud se k tomu odhodláte, rozhodně byste neměli minout Budínský hrad (Budai Vár). Už dvacet let součástí UNESCO, královský palác, který působí zdálky skutečně monumentálně. Jeho stavitel, Béla IV., byl významným protivníkem Přemysla Otakara II. Později pak hrad značně rozkvetl, zasloužil se o to Zikmund Lucemburský. Být panovníkem právě zde se poštěstilo i Matyáši Korvínovi a Vladislavu II. Jagellonskému. A Budín kvetl, až do doby osmanské okupace v prvé polovině šestnáctého století…

Tehdy se prostory Budínského hradu staly kasárnami osmanských vojsk a hrad dokonce koncem 17. věku z velké části vyhořel, aby byl v 19. století opět v plné parádě obnoven. Avšak války neskončily, ta největší, co zatím lidstvo poznalo, poničila hrad Budín podruhé – po roce 1945 se muselo, v míře, jíž povolil tehdejší politický režim, začít přestavovat znovu. I přes to všechno je tento hrad jednou z nejatraktivnějších turistických atrakcí Budapešti. Dnes tu najdete Maďarské historické muzeum, sídlí zde i národní galerie. Celková plocha, kterou Budínský hrad dnes zaujímá, dosahuje skoro pěti čtverečních kilometrů – vyhraďte si proto na procházku raději celé odpoledne.

Jezdecká socha prince Evžena Savojského, Matyášova fontána, lví sochy na jednou z nádvoří, alegorický výjev války a míru před vchodem do zdejšího historického muzea. Z hlediska architektury je tu stále co obdivovat. Hrad prošel naposledy rekonstrukcí v roce 2006 a další práce pokračují. Z dalších nabídek, které se v Budapešti naskytnou, byste neměli odmítnout nedaleký Matyášův chrám, tyčící se na náměstí Nejsvětější Trojice. Dále je třeba upozornit na Zemský dům nebo také Rybářskou baštu.

13.5.2017