Ostřihomská bazilika

Ostřihomská bazilika (Maďarsko)

Ostřihom je město s obrovským významem pro moderní Maďarsko. Ačkoliv se to možná nezdá a každý si jistě na prvním místě vybaví hlavně Budín a Pešť (dnešní Budapešť), dnes třicetitisícové město bylo kdysi i centrem uherského království! Nachází se bezprostředně vedle hranice se Slovenskem, jíž tvoří Dunaj – na druhé straně se rozkládá město Štúrovo, spojením je od roku 2001 obnovený most Marie Valérie. Největším křesťanským svatostánkem v moderním Maďarsku je pak bazilika svatého Štěpána, která byla postavena v roce 1822 a najdete ji právě v Ostřihomi.

Ostřihom je významná i proto, že právě zde se narodil první uherský král svatý Štěpán, jenž zde založil i arcibiskupství a stál za vznikem baziliky nesoucí později jeho jméno. Z kupole budete mít nádherný výhled na celé malé městečko, prohlédněte si ale i renesanční kapli nebo olejomalbu nad oltářem, která je i v rámci Evropě poměrně vzácností. Prohlédnout si lze i podzemní krypty katedrály, kde jsou uloženy ostatky zdejších slavných biskupů a jiných osobností uherské církve. Dominantou baziliky je socha svatého Štěpána, který je korunovaný tehdejším arcibiskupem Dominikem. Královským městem byla Ostřihom až do třináctého století, tehdy se Béla IV. rozhodl přenést sídelní město do Budína.

Ostřihomi najdete i křesťanské muzeum, v jehož knihovně je uloženo až čtvrt milionu svazků, jsou zde gotické oltáře a gobelíny a další církevní památky. Poblíž centra města jsou proslulé termální lázně, najdete tu i řadu budov v barokním nebo klasicistním stylu. Ostřihom je dodnes centrem katolické církve v Maďarsku.

A kam jinam se ještě po této úrodné nížině vydat? Samozřejmě, nesmíme zapomenout na Budapešť. Zemský dům, tedy jinak řečeno – Budova parlamentu, ale také gotický Matyášův chrám a Budínský hrad ze 13. století.

25.5.2017