Rudé náměstí v Moskvě

Rudé náměstí v Moskvě (Rusko)

Rusko sice nepředstavuje nejžhavější turistický cíl, ale pokud už náhodou do největšího státu na světě zamíříte, neměli byste si rozhodně nechat ujít některé pamětihodnosti. Jejich historická hodnota je mnohdy neprávem opomíjena či nedoceněna, což nemění nic na tom, že se jedná o zajímavé a pozoruhodné památky.

Snad každé významné světové město je charakteristické některým svým náměstím – v Praze máme Staroměstské, v Londýně Trafalgarské a New York bychom si nedokázali představit bez Time Square. Stejným symbolem je pro Moskvu Rudé náměstí, nacházející se v samotném středu ruské metropole. Na začátek je vhodné uvést na pravou míru název tohoto prostranství: nehledejte zde žádnou spojitost s bývalým komunistickým režimem, jehož stopy v Moskvě, respektive Rusku, nacházejme opravdu téměř všude. Název Rudého náměstí, které se v ruštině jmenuje Krasnaja, však s tímto nemá nic společného.

Výraz Krasnaja dříve opravdu znamenal to, co české slovo „krásný“ – teprve později se význam přesunul a dnes se překládá jako „červená, rudý“. Rudé náměstí bylo uměle vytvořeno na konci patnáctého století na popud cara Ivana III., který se obával, že by se mezi dřevěnými domy stojícími na místě dnešního náměstí snadno rozšířil požár. Přikázal tedy domy zbourat a nově vzniklá volná plocha rychle získala klíčový význam.

Především proto, že se nachází v bezprostřední blízkosti Kremlu (ten byl nicméně postaven až krátce po vzniku samotného náměstí, v polovině šestnáctého století). Na Rudém náměstí od té doby docházelo ke slavnostním státnickým událostem, vojenským ohlídkám, manifestacím a dříve také například ke korunovacím nových carů.

Kreml, respektive Chrám (Bazilika) Vasila Blaženého, je jednoznačnou dominantou celého náměstí. Jedinečná architektura představuje symbolickou spojnici mezi Evropou a Asií. Budova byla postavena na počest vítězství nad kazanským chánem, které vybojoval nechvalně proslulý car Ivan Hrozný, a skládá se z celkem osmi samostatných kostelů.

14.2.2016