Carské selo u Petrohradu

Carské Selo u Petrohradu (Rusko)

Až do roku 1917 se toto ruské město nazývalo Carské Selo. Příští rok tomu však bude již sto let od chvíle, kdy se obyvatelé rozhodli, že v názvu svého bydliště nebudou nadále připomínat osobnost cara. Na místo toho pojmenovali své město po významném básníku, autorovi světoznámé milostné básně Evžen Oněgin: Z Carského Sela se stalo město Puškin.

Bezmála stotisícové sídlo v severozápadní části země leží nedaleko Petrohradu, pod který také oficiálně náleží. S jeho historií jsou již neodmyslitelně spjati ruští carové, kteří si toto místo zvolili jako své letní sídlo. Dnešní Puškin byste mohli zahrnout do svých turistických výprav po Rusku: až si prohlédnete Rudé náměstí, Kreml, Ermitáž nebo Petropavlovskou pevnost, nezapomeňte, že v Puškinu je pro vás připraven celý palácový komplex, který byl vystavěn původně pro carevnu Kateřinu Velikou v polovině osmnáctého století.

Právě díky Kateřině Veliké mohlo koneckonců celé Carské Selo vzniknout – to ona totiž dostala darem pozemky na území dnešního města Puškin od svého manžela Petra I. (rovněž známého pod přídomkem Veliký) a zasloužila se o to, že se na nich vyrostl nejen samotný přepychový palác, ale také rozlehlé parky a zahrady, kam se v létě uchylovali na odpočinek.

Kolem samotného palácového komplexu začalo brzy vznikat město. Cílená stavba byla řízena architektem skotského původu Williamem Hastlem a ten ji pojal vcelku zodpovědně: rozdělil území na pravidelné čtvrtiny a začal se symetrickou výstavbou tak, aby výsledkem bylo přesně uspořádané prostranství plné stejných budov a totožných ulic. Navrhl rovněž čtyři náměstí a přesně situované obvody se sady a zahradami. Vše v Carském Selu mělo své místo – a stopy po původním striktním uspořádání jsou samozřejmě patrné dodnes.

13.9.2016