Budova admirality v Petrohradu

Budova admirality v Petrohradu (Rusko)

Město na Něvě je mimořádně turisticky atraktivní. Tolik staveb – ať už světských či církevních – najdete v Evropě už jen málokde. Ne nadarmo se Petrohradu přezdívá „Benátky severu“. Jedna z prací, na které se podíleli i zahraniční architekti (mj. Carlo Rossi) a zná ji celý svět, je třeba budova Admirality, vrchní sídlo ruského námořnictva. Pozlacená špička nejvyšší věže budovy sloužila jako maják, pne se do výšky dvaasedmdesáti metrů.

Typickou ukázku ruského klasicismu zdobí i několikero soch, budova samotná je dlouhá přes čtyři sta metrů, obě postranní křídla přesahují 160 metrů. Nachází se zde i celá řada výjevů z antické mytologie, údajně se tu skrývá zlatý poklad cara Petra Velikého. Někdejší obranná pevnost dnes už slouží spíše administrativním účelům, s její stavbou se začalo už v roce 1704, definitivně dostavěna byla ale až o více než století později. Jasně žlutá barva září už z dálky, naproti ní se tyčí dnes již pověstmi opředená Petropavlovská pevnost.

Celý komplex má poukazovat na námořní ambice ruského carství. Je pravdou, že vleklé problémy s Tatary nebo Poláky v 16. a 17. století si vyžádaly spíše pozemní boje a skutečně velká námořní flotila přišla ke slovu spíše až za vlády Petra Velikého, který zajistil na Švédech přístup k Baltskému moři, který má Rusko dodnes. V Petrohradu lze ale obdivovat i několik krásných církevních staveb, kromě jiného Katedrálu svatého Izáka, ale také Katedrála Panny Marie Kazaňské. V neposlední řadě, nezapomeňte navštívit Kunstkameru, která je při prohlídce Petrohradu přímo nezbytností. Velké muzeum, plné artefaktů napříč celým světem. Samotná Ermitáž pak čítá stovky tisíc exponátů, které opravdu jinde nenajdete, včetně největší sbírky slavných obrazů na světě.

7.3.2019

Booking.com